Plan daklozen-aanpak Fryslân: meer aandacht voor jongeren

De werkgroep 'Brede Aanpak Dakloosheid' wil 42 fte's extra voor daklozenproblematiek in Fryslân. Dat staat in hun plan dat dinsdag gepresenteerd is aan het college van de gemeente Leeuwarden. In het plan staan zeven projecten waar ze in totaal 3,5 miljoen aan willen uitgeven, met ook meer aandacht voor jongeren.
© Omrop Fryslân
Het aantal jongeren in de daklozen-opvang neemt toe, het is moeilijk om voldoende passende huisvesting te vinden en de complexiteit van de hulpvraag neemt toe. Dat zijn de problemen waar organisaties die strijden tegen dakloosheid op dit moment tegen aanlopen in Fryslân.
Voor deze problemen is op korte termijn 3,5 miljoen euro beschikbaar van het Rijk, maar waar moet dat geld heen? Daar heeft de werkgroep 'Brede Aanpak Dakloosheid' over nagedacht.
"We hebben gekeken naar wat jongeren nodig hebben", zegt Lara de Bruin van daklozen-opvang Zienn. Met Sociaal Domein Fryslân, Leger des Heils, Limor en een aantal gemeenten in de werkgroep heeft De Bruin zeven projecten ingediend, waarvan een aantal zich focussen op jongeren.

Een vernieuwend project

Een van de projecten is 'Skilss in de Stad', vertelt ze. "Dit moet een plek worden waarbij alles samenkomt. Een fysieke locatie voor een groep jongeren met zeer complexe problematiek tussen de 18 en 35 jaar. Die raken nu versnipperd bij verschillende organisaties, maar die willen we bij elkaar brengen." Op deze plaats zouden de jongeren kunnen wonen. Maar ook onderwijs, werk en begeleiding zou daar aangeboden moeten worden. Volgens De Bruin is dit een vernieuwend concept omdat nu alles verspreid geregeld is.
Lara de Bruin
Met het geld dat nu beschikbaar is, kunnen voor dit project 9 fte's gecreëerd worden. De invulling en locatie van Skills in de Stad is volgens De Bruin nog niet duidelijk. Zo ver zijn ze nog niet. "We zien nu dat het draagvlak voor het plan steeds breder wordt en we hopen dat we door het geld nu in een versnelling komen met het project."

Wat zijn de zes andere projecten?

1. Coördinatie van huisvesting voor mensen die opgevangen worden (3 fte's)
2. Een team opstarten dat zich richt op verblijf vinden voor mensen die moeilijk te huisvesten zijn (7 fte's)
3. Twee regionale teams die intensieve begeleiding aan daklozen geven die geen aansluiting vinden bij reguliere hulp (7 fte's)
4. 'Interventiewerk' voor jongeren. De medewerkers bereiken jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen (4 fte's)
5. 'Gewoon Thuis'-trajecten, voor het voorkomen en verhelpen van de schulden en het opnieuw leren van woonvaardigheden (10 fte's)
6. Een transferpunt dat zorgt voor overzicht over de instroom en herkomst van cliënten, zodat ze gekoppeld kunnen worden aan een geschikte woonplaats (2 fte's)