Scholen werken aan welzijn om leerproblemen in coronacrisis te voorkomen

Middelbare scholen doen er van alles aan om leerproblemen in de coronacrisis te voorkomen. Daarbij speelt het welzijn een grote rol: zit de leerling nog wel goed in zijn of haar vel.
Skoallen wolle minder kwestbere learlingen
CSG Bogerman in Sneek werkt samen met een zorgaanbieder. Die heeft vier docenten tot coaches opgeleid om leerlingen zowel fysiek als mentaal sterker te maken. Zo wordt voorkomen dat de leerlingen leerproblemen krijgen. Coaches op school was wel even wennen, maar de leerlingen komen nu toch wel voor een extra 'steuntje', merkt Jantine de Boer, docent en coach van 2-Havo.
"Dan komen ze bijvoorbeeld omdat er ruzie is geweest of er is iets in de privésituatie aan de hand. Of ze hebben even een time-out nodig", zegt De Boer. Ook buiten schooltijd helpen coaches met huiswerk, als dat thuis bij de leerling niet goed lukt.

LEF Friesland

LEF Friesland is de zorgaanbieder die de verbinding wil zijn tussen scholen, de gemeentes en de leerlingen. De afgelopen weken zijn alle tweede klassen van Bogerman getraind door coaches. Bij dit trainingsconcept doen de leerlingen naast mentale oefeningen ook aan contactsport. "Sociale weerbaarheid is het aanleren van zelfverdediging, maar het is meer", zegt woordvoerder Sarah Storm, van LEF Friesland.
"Natuurlijk komt fysieke weerbaarheid aan de orde, maar het is nét zo belangrijk om te leren hoe je anderen om hulp kunt vragen als je vastloopt, op een assertieve manier grenzen aan kunt geven of te leren dat je best trots op jezelf mag zijn."

Welzijn

Contactsport of anderhalve meter afstand: leerlingen moeten zich goed voelen op school, zo is de gedachte bij de middelbare scholen. Het Linde College in Wolvega denkt om het welzijn van de leerlingen door school zo veilig mogelijk te laten draaien. Vanaf dinsdag is er een mondkapjesplicht, want dat hoort er volgens rector Jan Osinga ook bij.
"We hebben in de periode van half maart tot begin juni gezien hoe belangrijk het is dat de school open blijft voor leerlingen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Docenten zowel als leerlingen. Een 'dringend'advies lukte niet, nu hebben we het verplicht."
Er zijn tot nu toe nog geen aanwijzingen dat de leerlingen achterstand opgelopen hebben op de lesprogramma's.