Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in Waddenagenda 2050: "Zo blijft de toestand slecht"

De Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in de nieuwe 'Waddenagenda 2050'. Het doel van de agenda is om de Waddenzee goed te beschermen en verder te ontwikkelen. Maar de agenda is niet helder en de Waddenvereniging denkt niet dat de plannen iets opleveren. Ester Kuppen van de Waddenvereniging: "Er staat wel in dát ze het willen verbeteren, maar niet hóe."
De Waddenzee bij nacht © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Momenteel gaat het slecht met het Waddengebied. "Dat heeft Nederland vorig jaar ook gerapporteerd aan de EU", vertelt Kuppen. "Dat heeft verschillende oorzaken: visserij, baggerwerkzaamheden, gas- en zoutwinning, klimaatverandering. Dan moet er iets gebeuren als je de natuur wilt verbeteren of überhaupt zo houden als het nu is. En dat gebeurt nu niet."
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt de Waddenagenda, in samenwerking met regionale overheden. Woensdag bespreekt de Tweede Kamer de agenda. Kuppen: "Onze hoop is dat de Tweede Kamer er veranderingen in aan gaat brengen, zodat er echt besluiten worden genomen. We vragen Kamerleden om serieus werk te maken van fatsoenlijk beleid."
Nu het op concrete maatregelen aankomt, wordt er niet doorgepakt.
Ester Kuppen van de Waddenvereniging
Er moet dus concreets iets veranderen, zegt Kuppen. "We hebben eerder wel aan tafel gezeten, maar nu het op concrete maatregelen aankomt, wordt er niet doorgepakt. Er moet bijvoorbeeld veel beter gekeken worden naar de effecten van alle activiteiten op de Waddenzee en hoe die effecten kunnen worden verminderd."

Minder baggerwerk, stoppen met gas- en zoutwinning

Kuppen heeft voorbeelden: "Baggerwerkzaamheden zorgen bijvoorbeeld voor een verandering in de stroming in de Eems, die zorgen voor veel vertroebeling. Je moet kijken of je dat minder kunt doen, of op een andere manier. Of dat je de bagger ergens anders stort waardoor de vertroebeling minder wordt. Dat is slechts 1 van de opties. Verder kun je de gas- en zoutwinning stopzetten wat ons betreft."
En als er niets verandert? "Dan gaan we op de huidige voet door en dan blijft de Waddenzee in slechte toestand."
Ester Kuppen hoopt dat de Tweede Kamer er nog verbetering in brengt