Provinciebestuur: "Ons eigen plan brengt bodemdaling eigenlijk niet ver genoeg terug"

Het provinciebestuur had de bodemdaling liever verder terug willen brengen, zoals in de eigen plannen staat omschreven. Dat zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. In het veenweideplan, dat hij deze week presenteerde, is er sprake van een bodemdaling van 0,8 centimeter. Zonder maatregelen zou het één centimeter zijn. "Wij wilden ambitieuzer, maar dat past niet in de fase waarin we zitten."
Kijk hieronder naar It Polytburo.
Deze week presenteerde Hoogland zijn plannen voor het lage midden van de provincie. Zo moet het waterpeil in het veenweidegebied een halve meter omlaag, en zullen de boeren meer biologisch te werk moeten gaan. Dat moet de uitstoot van CO2 en de verzakking van de bodem tegengaan.
Kritiek is er van natuurorganisaties, die vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan, en van boeren, die vinden dat het juist te ver gaat.
Ook de financiering is een probleem. De plannen kosten al met al 550 miljoen, maar er is nog maar net 67 miljoen beschikbaar.