Campus Fryslân en Wetterskip dagen jongeren uit mee te denken over klimaat

Wetterskip Fryslân en RUG/Campus Fryslân dagen jongeren met de Citizen Climate Adaption Award uit om mee te denken over leven in een klimaatbestendig Nederland. Er zijn twee prijsvragen: 'de klimaatbestendige stad' en 'bouwen aan een klimaatproof Nederland'.
RUG / Campus Fryslân © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De prijsvraag over de klimaatbestendige stad is voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar. Ze kunnen oplossingen aandragen voor twee problemen: hittestress en wateroverlast in steden. Ze kunnen daarvoor een voorstel schrijven, een filmpje maken, een enquête maken of iets ander creatiefs doen.
De tweede prijsvraag is voor jongeren in de leeftijd van 19 tot en met 24 jaar. Ook zij kunnen op allerlei manieren oplossingen aandragen.

Geldprijs

De Citizen Climate Adaptation Award bestaat uit geldprijzen, die op zaterdag 23 januari 2021 in Leeuwarden overhandigd worden. In de jongste leeftijdscategorie is er maximaal 500 euro te winnen, in de oudste 1.000 euro.
Op 23 januari zijn er verschillende evenementen in het teken van de internationale klimaattop voor klimaatadaptie, waaronder een bezoek van de Zuid-Koreaanse diplomaat Ban Ki-moon aan Campus Fryslân.

Vernieuwende ideeën

De Citizen Climate Adaptation Award van Wetterskip Fryslân en RUG/Campus Fryslân is ter ere van het werk van vroegere dijkgraaf Paul van Erkelens. Het is een burgerwetenschapsprijs die vanaf 2021 eens in de twee jaar uitgedeeld wordt aan jongeren die vernieuwende ideeën aandragen over klimaataanpassing.
Het doel van de prijs is het creëren van bewustzijn rondom het thema klimaatadaptie en om jongeren aan te moedigen om oplossingen te onderzoeken. Jongeren die het wel wat lijkt om mee te doen, kunnen zich voor 10 december aanmelden.