Conflict tussen Royal Smals en De Fryske Marren voor de Raad van State

Zandwinner Royal Smals probeerde donderdag in Den Haag de Raad van State zover te krijgen dat ze toch zand mogen winnen in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland. De gemeenteraad van De Fryske Marren haalde begin 2019 een streep door de plannen daarvoor. "Het is een hele ingewikkelde zaak", zei Mieke van Diepenbeek bij de Raad van State als voorzittend staatsraad.
Konflikt tusken sânwinner Smals en de Fryske Marren behannele troch de Ried fan Steate
Twee advocaten van zandwinningsbedrijf Royal Smals, een klein legertje deskundigen en directievoorzitter Resi Reinders probeerden Van Diepenbeek en twee andere staatsraden duidelijk te maken dat de gemeenteraad van De Fryske Marren een verkeerde beslissing heeft genomen.
De procedure zou niet kloppen en de gemeenteraad had, gezien de geldende wetten en regels, beter moeten uitleggen waarom ze tegen de komst van een zandwinningsinstallatie waren.
Daarnaast was het wel heel laat, na 15 jaar voorbereidingen, waarbij alle andere overheden wel akkoord waren gegaan. Dat de winning van zand van landsbelang was, kwam ook nog even voorbij.

Beter plan

"Het is een project waar we in geloven", zegt directievoorzitter Reinders. De meerderheid van de gemeenteraad was echter duidelijk: ze haalden een streep door het plan.
Ze hadden daarvoor ook de ruimte, zo maakte advocaat Rachid Benhadi duidelijk: "Het belangrijkste argument is dat de wet de gemeenteraad de ruimte geeft om alle belangen die betrokken zijn bij een vaststelling (van een bestemmingsplan, red.) op een goede manier af te wegen. Toetsen aan een goede ruimtelijke ordening zoals dat heet. Dat is wat de gemeenteraad heeft gedaan en heeft vastgelegd in een besluit. En daar is Smals het niet mee eens."
Omdat het een ingewikkelde zaak is, wordt er pas over 12 weken uitspraak gedaan.