Steun hard nodig om collectie Fries Landbouwmuseum te bewaren voor toekomst

Bij het verdelen van de cultuursubsidies van de provincie zijn sommige organisaties langs de artistieke meetlat gelegd, terwijl ze eigenlijk onderdeel zijn van een andere culturele infrastructuur. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met museumcollecties, zegt directeur Henk Dijkstra van het Fries Landbouwmuseum. Hij is blij met de steun die er nu lijkt te komen. Een aantal partijen wil dat gedeputeerde Sietske Poepjes met geld komt voor culturele instellingen die in augustus buiten de boot vielen.
Reding Landbouwmuseum
"We hebben niet alleen een organisatie, maar ook een collectie. Wij bewaren meer dan 10.000 voorwerpen: een van de allermooiste collecties op landbouwgebied. Dat moet niet verdwijnen. Er moét een oplossing komen vanuit het Provinciehuis," benadrukt Dijkstra van het Fries Landbouwmuseum.
Als een museum omvalt is niet alleen de organisatie weg, geeft hij aan. "Maar ook de collectie. Zo'n collectie bestaat uit belangrijke spullen voor de provincie en moet wel een goede plek hebben. Daarom is het een goede zaak dat wij hebben afgesproken met de gedeputeerde en een aantal andere collega's in januari te overleggen over hoe we willen omgaan met de Kolleksje Fryslân. Waar bestaat die collectie uit en hoe zorgen we ervoor dat het beschermd blijft voor de lange termijn? Dit soort toestanden moeten we niet weer krijgen."

"Het komt op het nippertje"

Dat de coalitiepartijen met een motie komen, is dus goed nieuws voor Dijkstra en het Fries Landbouwmuseum. "We hopen ook dat andere partijen het steunen. Hopelijk kunnen we verder. Het komt echt op het nippertje, eigenlijk hadden we op 1 november al naar het UWV gemoeten om plannen te maken om de zaak te ontmantelen. Maar het gaat nu de goede kant op."
Dijkstra geeft aan dat er al gesprekken waren met de provincie. "De gedeputeerde heeft wel duidelijk gemaakt dat het ook niet de bedoeling was dat het zo zou lopen. Eas was in juli al overleg op ambtelijk niveau en in augustus hebben we met de gedeputeerde gesproken. Maar goed, er moet wel een oplossing komen vanuit het Provinciehuis. Dat kunnen wij niet doen. En wij hebben ook een oplossing nodig waar we vier jaar mee verder kunnen."
Het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden © Omrop Fryslân, Sian Wierda

"Het moet blijven bestaan"

Om het museum en de collectie veilig te stellen, is wel geld nodig. "Door de commissie is duidelijk gezegd: het Landbouwmuseum moet blijven bestaan. Maar er is geen extra geld voor vrijgemaakt. Het moest van hetzelfde budget, en dan zie je het aankomen. Er is toch echt geld voor nodig."
De kritiek bij het verdelen van de subsidies was dat het Fries Landbouwmuseum niet vernieuwend genoeg zou zijn. Maar daar is Dijkstra het niet mee eens. "Wij willen meebewegen. Maar het feit dat we niet actueel zouden zijn is niet waar, dat is niet goed opgeschreven. En dat we meer ruraal moesten doen ook niet, want er zijn al vijf musea die dat doen. Maar verder willen we natuurlijk meebewegen. We willen ons ook onderscheiden."
Direkteur Henk Dijkstra van het Fries Landbouwmuseum