Statenfractie GroenLinks uit zorgen over overeenkomst zoutwinning in Waddenzee

De Statenfractie van GroenLinks wil van het college weten wat de consequenties zijn van een overeenkomst tussen de provincies en zoutbedrijf Frisia uit 2012. Statenlid Jochem Knol: "Door het ondertekenen van deze brief verplichtte de provincie zich 'er alles aan te doen om de transitie mogelijk te maken' van zoutwinnen onder land naar zoutwinnen onder de Waddenzee." De Statenfractie is benieuwd of Frisia op grond van die overeenkomst aanspraak kan maken op rechten om weer onder land zout te winnen als de zoutwinning onder het Wad moet worden stopgezet.
© Omrop Fryslân
Sinds 2020 wint Frisia/Esco zout in de Waddenzee bij Harlingen. Volgens GroenLinks verloopt de winning anders dan gepland en beginnen er steeds meer lastige vragen op verschillende terreinen op te spelen. Bijvoorbeeld over de plaats van de boringen, de manier waarop dat gedaan wordt, de hoeveelheid zout die naar boven gehaald wordt en de effecten daarvan op natuur.

Ruil

In de brief was er volgens Knol sprake van een 'ruil'. "Als de overheden deze toezegging deden door middel van het tekenen van de brief, dan zou Frisia/Esco de aanvraag voor een winningsvergunning voor Barradeel Oost (een winput onder land) onherroepelijk intrekken." De brief is in mei 2012 vastgesteld in de Staten en door Gedeputeerde Staten vervolgens ondertekend en teruggestuurd.

"Niet gelukkig met overeenkomst"

Knol: "We waren destijds ook al niet gelukkig met die overeenkomst, omdat we vonden dat een overheid altijd alle belangen tegen elkaar moet kunnen afwegen. Door zo'n overeenkomst met een bedrijf te sluiten, maak je het jezelf moeilijker om dat vrij te kunnen doen."
De Statenfractie maakt zich zorgen over de consequentie van die belofte in 2012. Knol: "Want een andere mogelijkheid is dat, als de zoutwinning onder de Waddenzee onmogelijk wordt gemaakt door het Rijk, maar ook de zoutwinning onder land onmogelijk wordt gemaakt door de diverse overheden, Esco/Frisia mogelijkheden ziet om op grond van die overeenkomst toch zoutwinning onder de Waddenzee af te dwingen."