Gedeputeerde Staten: wij kunnen de wolf niet buiten de deur houden

Vier partijen VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV, dienden in juni een motie in tegen de komst van de wolf in Fryslân. Vijf maanden later zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga van de FNP dat er helemaal geen maatregelen genomen kunnen worden in verband met Europese wetgeving: "Wij kunnen die motie daarom niet uitvoeren."
Wolven kinne net keard
"Wij hebben er extern naar laten kijken. In verband met Europese wet- en regelgeving is het onmogelijk om deze motie uit te voeren", zegt Fokkinga. De wolf is een beschermde diersoort in Nederland en Europa en kan daarom niet aan de grenzen van Fryslân tegengehouden worden. Een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten op initiatief van CDA en VVD verandert daar niets aan, zegt Fokkinga

Onderzoek

De universiteit van Wageningen onderzoekt op dit moment de wolvenstand in Drenthe. Het is daarbij niet uitgesloten dat sommige wolven ook Fryslân weleens bezoeken. Tot nu toe lijkt het echter met name om 'passanten' te gaan en niet om wolven die permanent in Fryslân verblijven.
Zodra het duidelijk is dat sommige wolven zich permanent in Fryslân gevestigd hebben, wil Fokkinga een gebiedscommissie benoemen, die boeren en anderen in de streek adviseert over hoe ze het beste met wolven kunnen omgaan. Fryslân kan daarbij veel leren van ervaringen zijn opgedaan in Drenthe, denkt Fokkinga.
Gedeputeerde Klaas Fokkinga van de FNP