Friese taalprojecten winnen Europese prijs voor nieuwe initiatieven in onderwijs

De projecten TaalTroost en Holi-Frysk hebben de prijzen in de wacht gesleept van het 'Europees Talenlabel'. Dat is een Europese prijs die innovatieve taalprojecten aanmoedigt. De prijs beloont nieuwe technieken in het taalonderwijs. Beide Friese projecten zijn ontwikkeld door hogeschool NHL Stenden.
Een poster van TaalTroost © TaalTroost
De eerste prijs van de jury en het publiek ging naar het project TaalTroost. De bedoeling van TaalTroost is dat schoolkinderen uit groep 5 tot en met 8 met hun ouders, opa's en oma's nadenken over taal en mooie zegswijzen op een poster zetten. Dat kan een boodschap zijn: iets wat in deze vreemde tijd voor blijdschap zorgt of troost biedt.

Posters in het dorp

De bedoeling is dat de posters daarna te zien zijn voor de ramen van de school, bij winkels of op grote doeken. De start van het project was op school De Opslach in Wommels, waarna het project is 'doorgegeven' aan andere scholen.

"Het is een taalfeest"

"Het is een klein project, maar enorm groot in z'n bereik en opbrengsten", zegt de jury over TaalTroost. "Het is een buitengewoon sympathiek project in z'n laagdrempeligheid. Het levert prachtige resultaten op: de snackbarbaas die enthousiast is en die daarna meertaligheid in z'n snackbar gebruikt. Een van de juryleden zei: het is een taalfeest."
De tweede juryprijs is voor het project Holi-Frysk. Met het project wordt ingezet op meertalig voortgezet onderwijs. Aan de hand van een hele rij aan lesactiviteiten wordt geprobeerd om de houding van leerlingen en docenten richting het Fries positiever te maken. Ook worden scholen geholpen met hoe ze nieuwkomers les kunnen geven in de verschillende talen.
"Het project is nog niet afgerond", zegt de jury, "maar het levert nu al heel veel lesactiviteiten, oefeningen en werkvormen op. Die kun je ook allemaal online vinden. We kunnen er allemaal heel veel van leren."
Het thema van dit jaar bij het 'Europees Talenlabel' was meertalig onderwijs voor iedereen. Het onderwijs is vaak gericht op één taal, het Nederlands, terwijl er veel meer talen gesproken worden. Daarom is er behoefte aan projecten die aandacht geven aan meertaligheid.