'F-35 zorgt voor drie keer zoveel klachten over geluidsoverlast, terwijl er dit jaar veel minder gevlogen is'

Meer dan duizend klachten zijn er al binnengekomen dit jaar over de vliegbasis Leeuwarden. Dat blijkt uit klachtenrapportages van Defensie. Dat is drie keer zoveel als in diezelfde periode afgelopen jaar, terwijl er dit jaar veel minder vliegbewegingen gemaakt zijn.
Een F-35 op de Leeuwarder vliegbasis © ANP
Geert Verf van dorpsbelang Marsum over de geluidsoverlast
"Er zijn dit jaar minder vliegbewegingen dan ooit, en toch zijn er drie keer zoveel klachten binnengekomen dan vorig jaar." Dat zegt Geert Verf van het dorpsbelang in Marsum. Andere jaren was er nog de Frisian Flag met zo'n 2.000 vliegbewegingen in twee weken tijd, maar die ging dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Toch hebben omliggende dorpen meer last van de vliegbasis in Leeuwarden, want minder vliegbewegingen betekent niet dat er minder overlast is.

"Dit verontrust mij zeer"

"Dat heeft alles te maken met de komst van de F-35", zegt Verf. "Wij wisten wel, en dat weet iedereen, dat dat toestel meer geluid maakt dan de F-16." Verf is erg geschrokken van het aantal klachten. "Ik moet het allemaal nog doorlezen, want het zijn veel dikke rapporten. Dit verontrust mij zeer: het is nog maar tot en met september, en dit is drie keer zoveel als vorig jaar, terwijl het toen een heel druk jaar was."
Een kanttekening van Defensie is dat van de 94 klachten in september er 66 van 'structurele melders' komen. Het zijn dus vaak dezelfde melders. "Die mensen hebben ook structureel last", reageert Verf. "Daar kun je niet van zeggen 'daar doen we niets mee'."
Volgens Verf zijn er ook nog genoeg mensen die niet kleien, maar wel last hebben. "Je kunt van alles bedenken, door corona zijn er ook meer mensen thuis, dus hebben meer mensen last. Het is gewoon zo dat er meer klachten binnen zijn gekomen."

"Dit is te gek, dit kan zo niet"

Als er meer geluid geproduceerd wordt dan is toegezegd, dan moet defensie dat compenseren met minder vluchten. "Of ze moeten uitwijken naar een andere basis", geeft Verf aan. De klachten zullen nog wel oplopen richting het eind van het jaar.
De meeste klachten komen uit de hoofdstad. "Leeuwarden spant verreweg de kroon. Daar wonen ook de meeste mensen. Het zou verschrikkelijk zijn als de leefbaarheid daar om zeep wordt geholpen." Verf gaat er vanuit dat de geluidscontouren gehandhaafd blijven en dat het geluid in de toekomst beperkt wordt. "Dit is te gek, dit kan zo niet."
Toch houdt Verf wel vertrouwen in Defensie en wil hij niet uit Marsum verhuizen. "Ze moeten gewoon binnen de geluidsnormen blijven. En dat kunnen wij meten met ons geluidsmeetnet", zegt Verf.
Hij ziet ook dat defensie bezig is om zich aan de restricties te houden. "Je merkt ook dat er in Brabant een derde vliegbasis opengaat. De Peel. Dat is nodig om het geluid te compenseren. Het geeft wel aan hoe groot het probleem is, ook voor defensie."