Friezen zetten zich in voor biodiversiteit: meer dan 150 initiatieven

De Friese samenleving werkt aan het herstel van de biodiversiteit in de provincie. Er zijn zeker 152 initiatieven van klein tot groot, zo blijkt uit een enquête die uitgeschreven is door de Friese Milieu Federatie in opdracht van de provincie.
Fryske mienskip warber foar bioferskaat
De meeste initiatieven hebben betrekking op planten. Ze zijn afkomstig van particulieren en niet van verenigingen en overheden. Echter, al die inzet voor een rijkere natuur kan nog meer opleveren dan het nu al doet.
Deelnemers aan een activiteit van Us Hôf: een gemeenschappelijke tuin © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De initiatieven vanuit de samenleving staan niet op zichzelf. Agrarische natuurcollectieven zijn er ook mee bezig, evenals een organisatie zoals Landschapsbeheer Friesland. Erg vreemd is dat niet, want de biodiversiteit neemt af in heel Europa, ook in Fryslân. Zo staat bijvoorbeeld de rijkdom aan insecten onder druk, met voorspelbare gevolgen voor insecteneters als vogels en vleermuizen.
De 152 initiatieven zijn het resultaat van de inzet van bijna 400 personen die er ongeveer 2300 anderen bij betrokken hebben. "Wij zijn toch wel weer verrast door het aantal initiatieven waarvan wij dachten: die kennen we helemaal niet", zegt Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie.

Aanbevelingen

Maar het steekt nauw als je het goed wilt doen. Dus zijn er door ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga een viertal aanbevelingen gedaan, waardoor al die inzet nog meer resultaat kan hebben.
Zo zijn er nog een aantal 'witte plekken' in de provincie waar de bevordering van biodiversiteit minder goed van de grond is gekomen en het goed zou zijn om de initiatiefnemers meer kennis aan te reiken. Ook kan er meer van elkaar worden geleerd dan nu het geval is, zodat niet iedereen weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
Rietorchis staat op de rode lijst en dreigt te verdwijnen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Een van de aanbevelingen die de provincie als opdrachtgever verder wil uitwerken is de onderlinge verbinding van biodiversiteits-initiatieven. Soorten kunnen dan van het ene gebied naar het andere trekken. Dat maakt de natuur sterker.
Gedeputeerde Douwe Hoogland: "Van groot belang is - en daarmee bouwen we verder op eerder onderzoek naar insectenlinten - hoe we de biodiversiteit met elkaar kunnen verbinden. We zullen goed moeten bekijken hoe we dat doen. We hebben Van Hall opdracht gegeven om dat te onderzoeken. Daarna bekijken we hoe dat past in ons biodiversiteitsherstelplan."