Nieuwe testlocatie van de GGD in Kollum geopend

Het vierde testcentrum van Fryslân is deze woensdag geopend aan de Johannes Bogermanstraat 25 in Kollum. Wie klachten heeft en zich wil laten testen, kan voortaan ook terecht in Noardeast-Fryslân. Door deze uitbreiding kan GGD Fryslân nu zo'n 2000 mensen per dag ontvangen voor een betrouwbare en gratis test. Dat is ruim meer dan de vraag van de afgelopen twee weken. Toen meldden zich dagelijks zo'n 1200 mensen met klachten voor een test. Hierdoor is de wachttijd voor een test momenteel verdwenen.
NOCH: Nieuwe testlocatie in Kollum geopend
Na weken van een toenemende vraag naar tests, neemt deze sinds een paar weken af. Terwijl het aantal coronabesmettingen nog wel hoog ligt. Mogelijk komt dit door de opkomst van commerciële teststraten. Daar kunnen mensen tegen betaling soms zonder afspraak terecht. Ook al gebruiken die niet allemaal tests die goedgekeurd zijn en is de uitslag niet altijd betrouwbaar.

Quarantaine

Het blijkt dat mensen soms een sneltest bij een commerciële teststraat doen op verzoek van hun werkgever als ze in quarantaine zitten. De werkgever redeneert dan dat bij een negatieve uitslag de quarantaine niet meer nodig is en ze weer naar het werk kunnen. GGD Fryslân wijst er nadrukkelijk op dat dit niet het geval is. Bij iemand die in quarantaine zit, kan tijdens de volledige periode van tien dagen het virus opduiken. Een negatieve test op de ene dag zegt niets over de uitslag op een volgende dag.
GGD Fryslân vindt dergelijke sociale druk vanuit de werkgever zeer ongewenst en verzoekt de quarantaine-adviezen te respecteren. Als werknemers het virus meenemen naar kantoor dan kan dit door een verdere verspreiding verstrekkende gevolgen hebben.
De testlocatie in Kollum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Johannes Bogermanstraat. De andere GGD-teststraten zijn in Drachten, Leeuwarden en IJlst. Binnenkort komt er in of bij Heerenveen nog een vijfde locatie bij. Wie via 0800-1202 of coronatest.nl een afspraak maakt, kan vaak al op dezelfde dag terecht.