'Defensie-activiteiten Vliehors niet schadelijk', Waddenvereniging perplex

De Waddenvereniging is erg slecht te spreken over het feit dat de activiteiten van Defensie op de Vliehors de natuurtoets hebben doorstaan. De oefeningen met F-35's, F-16's en het afwerpen van bommen op de Vliehors op Vlieland zijn niet schadelijk voor de natuur, staat in een rapport nodig voor de aanvraag van de vergunning.
De Vliehors © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Defensie heeft geen vergunning voor de oefeningen in het Waddengebied. Het ministerie heeft Bureau Waardenburg gevraagd uit te zoeken of de militaire oefeningen schadelijk zijn voor de natuur. Uit de ecologische effectanalyse kwam naar voren dat er geen schade is.
In het voortraject heeft het Ministerie van Defensie uitgebreid overleg gehad met Natuurmonumenten en ook met de Waddenvereniging.
Defensie zegt ook dat ze - los van de vergunning - zelf ook maatregelen wil nemen om de vogels te bescheremen. Dat kan bijvoorbeeld door niet te oefenen bij springtij. Dat vindt de Waddenvereniging echter niet voldoende.
Als dat niet schadelijk is, wat is dan wel schadelijk?
Ellen Kuipers, Waddenvereniging
Volgens Ellen Kuipers van de Waddenvereniging wordt met de uitkomsten van het rapport-Waardenberg het Waddengebied helemaal niet goed beschermd, omdat alles gewoon doorgaat zoals altijd:
"Dan hebben we het over vliegen met straaljagers, proefbommen en echte bommen gooien en helikopters die op- en neergaan. Als dat niet schadelijk is, wat is dan wel schadelijk? Dan zou er theoretisch ook geen vergunning nodig kunnen zijn. En als voor militaire activiteiten met veel geluidsoverlast geen vergunning nodig is, dan kunnen we wel ophouden."
Het opvallende is dat het toeristenvervoer met de vrachtwagen van de Vliehors Expres over het strand wel problematisch is voor de natuur
De vergunningaanvraag ligt nu bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De Waddenvereniging gaat binnenkort in gesprek met dat ministerie. Grote vraag is hoe zij tegen deze natuurtoets aan kijken. Want, als zoiets als dit goedgekeurd wordt, is dat wat de Waddenvereniging betreft, het einde van dit vergunningsysteem, zegt Ellen Kuipers.
Ellen Kuipers, Waddenvereniging