Tiny de Boer van cliëntenraad Talma Hiem: "Het is intens verdrietig"

De uitbraak van het coronavirus in zorgcentrum Talma Hiem in Balk, is een grote schok voor de bewoners. Zestien bewoners en zeven medewerkers zijn besmet met het virus. Twee mensen zijn overleden. Tiny de Boer, voorzitter van de cliëntenraad in Talmahiem, woont zelf niet in het zorgcentrum, maar is wel in nauw contact met de bewoners. "Ik ben erg geschrokken. Het is verdrietig dat ze dit nu moeten doormaken en het doet iets met mij."
Talma Hiem © Talma Hiem
De cliëntenraad wordt goed op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt. "Ik heb vandaag van alle kanten bericht gekregen wat er speelt. Alleen worden we niet betrokken bij de besluitvorming", vertelt De Boer. Echter, dat laatste begrijpt ze goed: "Daar kun je ook niet veel aan bijdragen. Talma Hiem volgt vooral de adviezen van de GGD op."

Contact

Voor De Boer is het nu vooral belangrijk om in contact te blijven met 'haar' mensen, zoals ze zelf zegt. "In de eerste golf heb ik 750 kaarten gestuurd naar alle bewoners. Ook kwam ik wel eens voor een bakje koffie, dan stond ik buiten en ging het raam even open. Zo konden we toch bijpraten."
Belangrijk is volgens haar vooral dat er, waar mogelijk, wel bezoek mag komen. "We zullen er ook alles aan doen dat niet alles opnieuw wordt afgesloten. Het doet de mensen echt iets. Een bewoner zei: 'Tiny, we zaten in een gevangenis'. Wanneer je dat hoort, dan gaat dat dwars door je heen. Dit moeten we de mensen besparen, dat mogen ze niet opnieuw meemaken."
Tiny de Boer, foarsitter fan de kliïnterie fan Talmahiem