Fryske Akademy krijgt Europese subsidie voor ontwikkelen van wereldburger-educatie

Het Mercator Europees kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren heeft een Europese subsidie gekregen voor een project dat wereldburger-educatie gaat opzetten. Het kenniscentrum is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalleren in Europa.
Het gebouw van de Fryske Akademy in Leeuwarden, het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van Fryslân (Doelestraat) © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Het project, dat de naam 'The Global Citizenship and Multilingual Competences Toolkit' heeft, is een samenwerking tussen Mercator, universiteiten uit Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië, en een Duits/Oostenrijks technologiebedrijf. Ze zullen de komende drie jaar aan de ontwikkeling van leermiddelen voor docenten op het gebied van wereldburgerschap en meertaligheid in het voortgezet onderwijs werken.

Wereldburgerschap

Deze wereldburgerschaps-educatie is een vorm van onderwijs waar de leerlingen actief werken aan projecten over mondiale vraagstukken van sociale, politieke, economische en ecologische aard. Omdat UNESCO het wereldburgerschap als belangrijk beschouwt, wordt er op scholen over de hele wereld al veel aandacht aan gegeven. Toch zijn er nog te weinig trainingen voor docenten in wereldburgerschap en is zelfden onderdeel van docenten-opleidingen.
Het project is nu in de opstartfase. Uiteindelijk gaan ook docenten en opleidingen in Fryslân gebruik kunnen maken van de gratis materialen. Mercator is in dit project mede verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van de resultaten en ziet toe op de kwaliteit en de voortgang van het project.