Fryslân kent 120 natuurinclusieve landbouwprojecten

De provincie maakt vrijdag een lijst van 120 natuurvriendelijke landbouwprojecten openbaar, zodat de kennis die met deze projecten wordt opgedaan makkelijker gedeeld kan worden tussen boeren en andere agrarische bedrijven.
Al 120 projekten rûn natuerynklusieve lânbou
De projecten hebben te maken met bodemverbetering, grazen, heidevogels, milieuvriendelijke stallen, waterkwaliteit, verzilting, kringlooplandbouw of kennis en onderwijs. De lijst is mede opgesteld door Living Lab Fryslân.
Gedeputeerde Klaas Fokkinga wil stimuleren dat Fryslân voorop blijft lopen in de landbouw: "Onze landbouw is traditioneel een wereldwijde koploper. In de transitie naar de natuurinclusieve landbouw willen en kunnen we ook weer de koploper zijn."

Beeld nuanceren

Bij het grote publiek staat mogelijk het beeld voor ogen van boze boeren op tractors die ergens tegen zijn. Wat betreft de gedeputeerde, nuanceert deze lijst dat beeld behoorlijk. "Die ergenis heeft meestal te maken met wet- en regelgeving die op Europees en Nederlands niveau ligt. Maar aan de andere kant zien we dat heel veel boeren actief zijn om toch de doelstellingen en het beleid van het Rijk waar te maken."

Bodem gezond houden

Jan Kloppenburg van Munnekezijl is één van de boeren op die lijst van 120 projecten. Hij heeft aan meerdere projecten meegedaan en zet sterk in op het gezond houden van zijn bodem. "Met maatregels, zoals relatief licht materiaal en grote banden zo min mogelijk lucht erin, heb je zo min mogelijk druk op de bodem. Sommige stukken grond waren altijd stijf en slecht te bewerken. Als je zien hoe die er nu bij liggen... Maar dan heb je het wel over tien jaar tijd."
Bouwboer Jan Kloppenburg werkt met groenbemesters © Omrop Fryslân, Remco de Vries
En daar blijft het niet bij. Kloppenburg werk bijvoorbeeld met groenbemesters, waardoor het land er in de herfst en winter niet kaal bij ligt. Bovendien zorgt dat ervoor dat de grond in goede conditie blijft, zodat bijvoorbeeld pootaardappelen een veel beter kans krijgen als het bijvoorbeeld in de voorjaar heel droog is.
Kloppenburg geeft de grond ook 'rust' door een deel te bezaaien met gras en klaver, waar een melkveehouder in de omgeving weer goed mee uit de voeten kan. In de slootwallen staan daarbij ook nog veel riet en andere planten die nu nog bloeien, waar de insecten ook nog wat aan hebben.
De slootranden staan hier vol planten en ook zelfs nu nog bloemen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Helemaal vanzelfsprekend gaat zoiets niet. Er is volgens Kloppenburg ook steun nodig van overheden om meer boeren zo ver te krijgen. "We hebben een stip op de horizon nodig." Wat dat betreft, zijn dit belangrijke dagen voor de boeren. Er vallen besluiten over het Europese landbouwbeleid.

Wegnemen van regels

Gedeputeerde Fokkinga kijkt daar ook naar: "Zoals het er nu bij ligt, zou er van het hele budget zo'n 20 procent voor de ecosysteemregelingen worden vrijgemaakt. Maar onze eigen minister heeft daar een ander beeld van. Die zou graag naar 30 procent willen."
De provincie zit ook liever tegen die 30 procent aan. Ondertussen probeert de provincie met eigen regelingen de beweging richting natuurvriendelijke landbouw te steunen. Daarbij gaat het om projecten zoals die van de lijst van 120, maar ook om het wegnemen van regel die de boeren in de weg zitten.
De volledige lijst met projecten is hier te vinden.