Dr. Obe Postmaprijs 2020 voor Jan Popkema: "Zo zoon, zo vader"

De dr. Obe Postmaprijs 2020 is toegekend aan Jan Popkema voor zijn Friestalige vertaling van Das Parfum van de Duitse auteur Patrick Süskind. De prijs wordt op 19 november - coronaproof - uitgereikt in samenwerking met het festival Explore the North.
© Haye Bijlstra, Tresoar
Jan Popkema (1942) is frisist en neerlandicus. Hij werkte onder andere bij de leraren-opleiding Fries en Nederlands in Leeuwarden en was lexicograaf bij de Fryske Academy. Daarnaast heeft hij literair werk van bijvoorbeeld Gysbert Japicx vertaald en Friese leermiddelen geschreven. De Friese vertaling van Das Parfum verscheen in 2018 bij uitgever Regaad.
© Tresoar
"De uitdaging bij het vertalen van dit boek is dat je het Duitse origineel evenaart en dat het ook goed Fries is. Eén van de kenmerken van het Duits is dat het lange zinnen heeft en die zinnen heb ik weleens moeten opknippen. Een vertaler moet recht doen aan de taal van oorsprong en aan de ontvangende taal", zegt Jan Popkema.
Hij kreeg het idee om deze klassieker te vertalen van zijn zoon Anne-Tjerk. "Hij heeft het mij aangedragen, als mogelijkheid, en daar wilde ik mijn tanden in zetten." Zijn zoon kreeg in 2012 de prijs voor de vertaling van De Hobbit. "Het eerste wat ik dacht toen ik dit hoorde: 'zo zoon, zo vader'." Voor Popkema is de prijs een vorm van taalbevordering.
Jan Popkema
De adviescommissie van de dr. Obe Postmaprijs bestond uit Cees van Mourik (voorzitter), Cilla Geurtsen en Rein Smilde. De kommissie schrijf over It Parfum: "Men voelt de emotie, ruikt de stank, maar ook de diversiteit aan geuren en men zit in het hoofd van de moordenaar van Marianne. Een hele rijke vertaling en een prachtige prestatie!"

Uitreiking

De prijs wordt door gedeputeerde Sietske Poepjes uitgereikt op 19 november in samenwerking met festival Explore the North. De prijs bestaat uit een bedrag van 2.000 euro en een oorkonde. In verband met de coronamaatregels kan er maar een beperkt aantal mensen bij de uitreiking aanwezig zijn. Er zal daarom een livestream zijn.
De dr. Obe Postmaprijs 2020 is bedoeld voor vertalingen van en naar het Fries in het tijdvak 2016 - 2019. De provinciële literaire prijs wordt uitgereikt uit naam van de provincie Fryslân en de organisatie van de prijs is in handen van Tresoar. De prijs is vernoemd naar dichter Obe Postma (1868-1963), die zelf Friese vertalingen maakte uit onder andere het Duits en Amerikaans.