Over dit dossier

De Raad van State bepaalde in mei 2019 dat het programma om de stikstofuitstoot te beperken niet goed genoeg is. Sommige projecten, waarbij stikstof wordt uitgestoten in kwetsbare natuurgebieden, kunnen daarom niet doorgaan. In sommige gevallen worden niet verleend en in andere gevallen zelfs ingetrokken. Al het nieuws hierover is terug te vinden op deze dossierpagina.