Heechlearaar: "Boeren sette trekkers yn as geweldsynstrumint"

06 jul 2020 - 17:28

Boeren meitsje harren skuldich oan misbrûk fan geweld troch diken te blokkearjen mei harren trekkers, seit heechleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer fan Rijksuniversiteit Groningen. Ofrûne wykein waarden de sneldiken A7 en A32 blokkearre. De boeren fiere aksje tsjin maatregels fan it kabinet om it stikstofprobleem oan te pakken.

Boeren op It Hearrenfean - Foto: René Wiegmink / ProNews

Brouwer leit út dat it te krijen hat mei de definysje fan geweld. "We hebben een laagdrempelige definitie van geweld in onze wetgeving staan. Er staat iets van: elke dwangmatige kracht van meer dan gemiddelde betekenis. Het doel moet dan ook nog zijn mensen te dwingen iets te doen of iets na te laten. Daar voldoen de boeren gewoon aan. Als de politie dergelijke maatregelen zou nemen zouden we moord en brand schreeuwen en zeggen: de politie maakt zich schuldig aan geweldmisbruik. Dus zeg ik dat van de boeren nu ook."

Trekkers as geweldsynstrumint

Neffens Brouwer wurde de trekkers ynset as geweldsynstrumint. "Door middel van die enorme apparaten proberen zij de overheid dan wel grote winkelbedrijven te dwingen tot bepaalde daden. Dat doe je niet door overredingskracht of argumenten, maar door fysieke maatregelen. Dat valt gewoon onder de definitie van geweldgebruik."

Boete: gjin begjinnen oan

Dochs binne der noch hieltyd gjin boeten útdield oan de protestearjende boeren. "Dat heeft denk ik een andere oorzaak. Een rechtsstaat kan alleen functioneren als 99 procent van de mensen de regels naleeft. Als je massaal de revolutie predikt is niemand strafbaar. En dat is toch een beetje wat de boeren op dit moment doen. Ze zijn fysiek zo in de meerderheid, dat er geen beginnen aan is. Als je op deze manier je manier je materieel inzet, dat je je macht misbruikt."

Net eltsenien bliuwt dit akseptearjen

Brouwer tinkt wol dat der in soarte omslachpunt komt yn de maatskippij. Net eltsenien sil dit tolerearjen bliuwe, tinkt er. "Als de nood aan de man komt zijn er allerlei bevolkingsgroepen die dit niet accepteren omdat ze het nog veel zwaarder hebben dan de boeren. Ik geloof graag dat er argumenten zijn om actie te voeren, maar er zijn groeperingen die nog veel meer last hebben van de overheid. Ik denk dat dit wel vergeten wordt door de boeren." Sa binne der bygelyks in soad minsken ôfhinklik fan de Voedselbank. "Met zulke acties verspelen de boeren hun hand wel een beetje. Maatschappelijk gezien zullen ze op verzet stuiten in de toekomst."

Ferset fan boargemaster

Ek fan de kant fan it bestjoer út sil der mear ferset komme. "Formeel is het de burgemeester of in coronatijd de voorzitter van de Veiligheidsregio die gaat over het toestaan van betogingen. Dat mag, zelfs spontaan zonder kennisgeving aan de burgemeester. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat de burgemeester voorschriften op gaat leggen, zoals: jullie mogen geen groot materieel meenemen. Dat zal ook in Groningen het geval worden, heb ik al begrepen." Oft de boeren harren dêr oan hâlde, is mar de fraach. "In het recente verleden is een paar keer het leger ingezet, maar veel meer dan dat zie ik nog niet gebeuren."

Heechlearaar Jan Brouwer fan Rijksuniversiteit Groningen

(Advertinsje)
(Advertinsje)