HEA! Filmje op it skoalplein

29 jun 2020 - 12:16

In moaie musical opfiere as ôfskied fan de basisskoalle siet der net yn. Corona stuts dêr in stokje foar, mar yn plak dêrfan meitsje de bern fan groep acht fan de basisskoalle yn Aldegea (Sm.) in echte spylfilm. Mei master as regisseur en in spannend ferhaal dat fansels goed ôfrint!

(advertinsje)
(advertinsje)