HEA! De swiere jonges fan de seedyk

11 jun 2020 - 13:27

By Lauwerseach binne Arnold Boersma en Albert Brouwer mei harren kollega's oan it wurk by de dykferswierring. De seedyk krijt wer in nije laach. Machtich wurk, fynt Albert. En tuskentroch binne se ek net te beroerd om nijsgjirrige toeristen út te lizzen wat se allegearre oan it dwaan binne.

HEA! Goeie Lauwerseach

11 jun 2020 - 13:27