Parsekonferinsje: eveneminten oant 1 septimber skrast, ferromming yn ûnderwiis

21 apr 2020 - 19:36

Yn de parsekonferinsje fan premier Mark Rutte en RIVM-direkteur Jaap van Dissel binne in pear gebieten bekendmakke dêr't in ferromming fan de coronamaatregels ynsteld wurdt. It giet benammen om it basis- en fuortset ûnderwiis en it sporten foar bern. Dêrtsjinoer geane de eveneminten oant 1 septimber net troch, kinne minsken noch net nei de kapper en sille de regels foar besite by ferpleechhuzen noch net feroarje.

Foto: ANP

Ien fan de meast wichige punten is it ûnderwiis. "Het advies van het Outbreak Management Team dat basisscholen, het speciaal onderwijs in de basisschool-leeftijd en kinderopvang na de meivakantie open kunnen nemen we over. Dat betekent dat kinderen de helft van de tijd naar school kunnen. Bijvoorbeeld de ene helft van de kinderen op de ene dag, en de andere helft van de kinderen op de andere dag. De ingangsdatum hiervan is 11 mei. We willen scholen zelf ook ruimte bieden voor eigen invulling. De buitenschoolse opvang volgt het ritme van de scholen," seit premier Rutte.

Underwiis en sport

Der is goed neitocht oer dat beslút, seit de minister-presidint. "We menen dat dit besluit verantwoord is. Uit alle gegevens blijkt dat jonge kinderen minder snel besmet raken en de risico's minder groot zijn. De 1,5 meter-regels zijn bij jonge kinderen niet te hanteren. Deze maatregel maakt ook het leven van thuiswerkende ouders makkelijker." Rutte makke noch wat opmerkliks bekend: "Leerkrachten en personeel in de kinderopvang kunnen zich laten testen, daarmee komen we tegemoet aan de zorgen die er zijn. Leerkrachten en kinderen met klachten blijven natuurlijk thuis."

It fuortset ûnderwiis kin him tariede op de 1,5 meter-skoalle fan 1 juny ôf. Ek seit Rutte it ien en oar oer sporte. "Individueel sporten kan: hardlopen, fietsen, wandelen. Dat is goed voor iedereen, zeker nu we meer aan huis gebonden zijn. Voor kinderen en jongeren is het lastig om binnen te zitten, daarom mogen kinderen tot en met 12 jaar vanaf 28 april weer buiten trainen. Dat is de groep die ook al samen buiten speelt. Er zullen geen officiële wedstrijden plaatsvinden, ook omdat daarbij vaak wordt gereisd. De kinderen op middelbare scholen tot de leeftijd van 18 krijgen ook meer ruimte om buiten te sporten, ook met 1,5 meter afstand en zonder officiële wedstrijden. Geen ouders langs de lijn, thuis douchen en je gezond verstand gebruiken. We vragen gemeenten de regie te nemen."

Eveneminten

Foar eveneminten bliuwt it sa dat se foarearst skrast binne. De datum dêrfoar is sels ferlinge. "De evenementen tot 1 september gaan niet door. Aanvankelijk was dit tot 1 juni, maar deze regel wordt dus verlengd. De risico's die het met zich meebrengt kunnen we de komende maanden niet aan. Bovendien hebben organisatoren behoefte aan duidelijkheid. Het betekent geen Pinkpop, geen Vierdaagse en geen Zwarte Cross. Ook geen betaald voetbal tot 1 september. We ontkomen er niet aan om dit offer met elkaar te brengen."

Wat feroaret net?

Net alle maatregels feroarje. "Contactberoepen zoals kappers, masseurs en nagelsalons zijn nog niet mogelijk. Er zijn nog te veel onzekerheden, zoals het nut en de mogelijkheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de bezoekersregeling bij verpleeghuizen zal niet veranderen. Hier zit veel pijn en verdriet. Hoe moeilijk het ook is, we weten hoe noodzakelijk het is om onze kwetsbaren zo goed mogelijk te beschermen. We doen dit ook vanuit het besef dat het voor ouderen en familie zwaar is." Neffens Rutte bliuwe ek de basisregels: thús bliuwe en wurkje, allinne boadskippen dwaan, 1,5 meter ôfstân hâlde, hannen waskje en hoastje yn de earmtakke.

Foar de maatregelen dy't net ferromme wurde, sil no yn de wike foar 20 maaie oerlein wurde oft der mooglik ferfolchstappen set wurde.

(advertinsje)
(advertinsje)