Routes Fryslân fan Boppen aangepast: zo vliegt de drone donderdag en vrijdag

16 apr 2020 - 09:30

Vanaf woensdag 15 april vliegen er twee weken lang op werkdagen drones boven de provincie om Friezen een hart onder de riem te steken. Het project Fryslân fan Boppen is bedacht door de Friese burgemeesters en LF2028. Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant zenden de beelden uit. Bekijk hier de vliegroutes van donderdag en vrijdag.

Foto: Omrop Fryslân

In deze bijzondere en spannende tijden die veel aanpassingen vraagt van iedereen, willen de burgemeesters van ons provincie de Friezen een hart onder de riem steken. Alle werkdagen zullen de drones een route over ons provincie vliegen, om alle hartverwarmende steunbetuigingen in beeld te brengen die inwoners, bedrijven en andere organisaties uit de eigen tuin kunnen laten zien.

Slachteroute

Op dag twee, donderdag 16 april, zullen de drones de Slachteroute vliegen, die van Oosterbierum naar Raerd gaat. Er wordt gevlogen met twee ploegen die elk twee delen van de route filmen. Tussen 9.00 en 11.00 uur wordt er gevlogen van Oosterbierum naar Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum en Herbaijum. En ook van Hitzum naar Tzum, Achlum, Arum, Lollum en Waaksens.

Van 11.15 tot 13.15 uur zullen de drones boven Kûbaard, Wommels, Easterein, Itens, Rien, Lytsewierrum en Reahûs vliegen. En ook van Hidaard, Boazum, Wiuwert, Britswert, Easterwierrum, Reduzum en Raerd.

De Slachtemarathon zou dit jaar op 13 juni zijn, maar door het coronavirus is deze uitgesteld naar volgend jaar. Om praktische redenen zal de route daarom andersom worden gevlogen. De inwoners wordt gevraagd om donderdag de witte was buiten te hangen.

Alde Feanen - Lemmer

De drone zal vrijdag 17 april de route Alde Feanen - Lemmer vliegen. De drone zal tussen 9.00 en 11.00 uur van Burgum naar Garyp, Earnewald en Oudega vliegen. Een tweede drone vliegt van 9.00 tot 11.00 uur van De Wilgen naar De Veenhoop, Aldeboarn en Haskerdijken. Van 11.00 tot 13.00 uur wordt er gevlogen van Vegelinsoord naar Joure, Scharsterbrug en Sint Nicolaasga. Op datzelfde tijdstip is er een drone te vinden op de route Echtenerbrug, Oosterzee, het Woudagemaal en Lemmer.

Foto: Omrop Fryslân

Iedereen die een actie onderweg opzet, kan het aanmelden via dit formulier. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen in beeld komt, de piloten en cameramensen zullen keuzes moeten maken vanwege de beschikbare tijd. Mogelijk onverwachte omstandigheden maken dat mensen (in de dorpen) aan de route rekening moeten houden met een half uur speling, zowel eerder als later.

Fryslân fan Boppen is te zien op televisie tijdens de Middei fan Fryslân tussen 14.00 en 16.00 uur en 's avonds om 21.30 uur een compilatie op televisie en op omropfryslan.nl/fryslanfanboppen.

(advertinsje)
(advertinsje)