Fideodeiboek fan in artyst: "Ik bin dwaande mei online meisjongprogramma's"

13 apr 2020 - 19:00

Sander Metz is beropsmuzikant, mar syn libben sjocht der no hiel oars út. Yn syn vlog fertelt er oer syn nije realiteit yn de coronakrisis. Gjin optreden foar in publyk, mar foar in kamera. Yn de kommende tiid lit er yn syn fideodeiboeken foar de rige 'Berjochten út it hert' sjen watfoar ympakt corona op him hat. Mar ek watfoar oplossingen hy betocht hat.

Sander Metz en de oare vloggers folgje? Dat kin fia dizze dossierside.

(advertinsje)
(advertinsje)