Fideodeiboek: "De oerheid sil ús net rêde, wy sille it allegear sels dwaan moatte"

08 apr 2020 - 19:23

It is stil yn it bedriuwesintrum De Fabriek yn Ljouwert fan fêstgoedûndernimmer Jaap Hoekstra. Yn syn vlog foar de rige 'Berjochten út it hert' lit hy sjen watfoar ympakt de coronakrisis hat op ûndernimmers. En hoe it no moat yn de takomst.

VLOG Jaap Hoekstra

Jaap Hoekstra en de oare vloggers folgje? Dat kin fia dizze dossierside.

(Advertinsje)
(Advertinsje)