Grut leararetekoart yn Drachten: "Een echte oplossing hebben we nog niet"

14 feb 2020 - 17:04

Oan de iene kant is it feest op de Sint Lukasskoalle yn Drachten. De bern en de leararen fiere karnaval mei-inoar. Mar tagelyk hat de skoalle in grut probleem troch in leararetekoart. Op dit stuit sitte fjouwer learkrêften siik thús. Der moatte allerhanne oplossingen betocht wurde op koarte termyn, mar it bliuwt sykjen nei in échte oplossing.

Meldpunt leararetekoart

Omrop Fryslân wol graach witte wat de omfang is fan it leararetekoart. Dêrom ha wy in meldpunt iepene. Ha jo as skoalle of heit of mem te krijen mei de gefolgen fan it leararetekoart? Folje dan op it meldpunt yn om hokker skoalle it giet, oft de klasse nei hûs ta stjoerd is of dat der in ferfangende learkrêft foar de klasse stiet (al dan net mei foech) of dat de learlingen ferdield wurde oer oare klassen.

Direktrise Liesbeth Agricola fertelt dat der freed karnaval hâlden wurdt op de skoalle. "Daar hebben we nog de mensen voor. Maar de kinderen van één groep zijn verdeeld over andere groepen. Zij hebben wel hun carnaval, maar hun juf is ziek en er is geen invaller. De afgelopen weken moesten dit soort oplossingen heel vaak gevonden worden." Dy oplossingen komme op ferskate wizen: "Een oud-leerkracht voor de groep, of een moeder die net afgestudeerd is, een oud-collega of studenten die nog niet klaar zijn. Of we verdelen ze of we sturen ze naar huis."

Neitinke oer de takomst

Neffens Agricola is it sa dat de ynfalburo's echt wol meiwurkje wolle. "Maar, die zitten zelf ook krap. Als je van tevoren een inval aanvraagt wegens verlof bijvoorbeeld, dan is dat prima te doen. Maar zo ad hoc een invaller vinden bij ziekte, dat lukt eigenlijk niet. Afgelopen twee weken was het echt dramatisch. We zijn wel goed aan het nadenken over de toekomst. Wat willen we? Willen we naar een vierdaagse werkweek? Moet je meer mensen vanuit de pabo's hierheen krijgen door het vak interessanter te maken? Een echte oplossing hebben we nog niet."

"De kinderen merken het echt wel"

Mariska Aldus, learkrêft fan de Sint Lukasskoalle, fertelt fierder: "We hebben drie zieke mensen in de bovenbouw. Ik had gisteren een zorg-dag en de kinderen van mijn groep zouden verdeeld worden omdat de invaller ziek was. Toen ik hier kwam hoorde ik dat nog een leerkracht ziek was. toen heb ik de kinderen toch weer in de groep genomen. Dat is onrustig voor de kinderen, maar ook voor ons omdat wij niet tot ons werk kwamen. De kinderen merken het echt wel."

Sy fynt ek dat der wat feroarje moat. "Er moeten meer leraren komen en het vak moet aantrekkelijker worden. Dat is wel erg belangrijk. Meer mensen moeten de pabo doen en er moeten ook meer mannen in het onderwijs. En de mensen moeten er ook blijven. Want het is zo'n mooi beroep."

Ferslachjouwer Willem Vermeltfoort praat mei direktrise Liesbeth Agricola

(advertinsje)
(advertinsje)