College Weststellingwerf wil vier ton voor centrumvisie Wolvega

02 feb 2020 - 12:11

Het college van Weststellingwerf wil 400.000 euro hebben voor de voorbereiding van de plannen voor het vernieuwde winkelcentrum in Wolvega. Doel is om het winkelcentrum in het dorp compacter en aantrekkelijker te maken.

It gemeentehûs fan Weststellingwerf - Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

Omdat er verschillende fases in het proces moeten worden doorgelopen, er onderzoek moet worden gedaan en er overlegd moet worden met betrokkenen, is het volgens het college noodzakelijk dat er een projectorganisatie wordt opgezet. Daarom is één dag in de week Majolée RetailVastgoedAdvies ingehuurd als strategisch adviseur. Er is structureel overleg tussen de strategisch adviseur en de bedrijvenmanager die door Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega is ingehuurd.

"De huidige samenwerking biedt perspectief voor het realiseren van het gezamenlijke doel, te weten een compact en aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega", zegt het college. De projectorganisatie zal verder bestaan uit een projectleider en secretariële en communicatie-ondersteuning. Ook komt er een stuurgroep.

Fors 'noodzakelijk' bedrag

Het college zit nu in de fase van voorbereiding om te komen tot een centrumvisie en een uitvoeringsprogramma. "Wij stellen u nu dan ook voor om een krediet van 400.000 beschikbaar te stellen ter financiering van de voorbereidingskosten." Het gaat volgens het college om een fors 'noodzakelijk' bedrag aan voorbereidingskosten.

Op korte termijn wil het college met een passantenonderzoek consumenten betrekken bij het proces en input ophalen. Bij inspiratiebijeenkomsten zullen verschillende partijen inbreng kunnen geven. "Bij het opstellen van de visie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma zullen de diverse betrokken worden uitgenodigd ook een bijdrage te leveren."

(Advertentie)
(Advertentie)