Marcel Visser oer opstappen wethâlder Ljouwert: "Hy koe net ferbine"

28 jan 2020 - 20:43

Wethâlder Herwil van Gelder (PAL GroenLinks) fan Ljouwert is tiisdeitemiddei opstapt. Hy wie ferantwurdlik foar it op 'e nij ynrjochtsjen fan de WMO. Foar de opposysje kaam it as in ferrassing, om't in moasje fan wantrouwen earder net genôch stipe krige. VVD-fraksjefoarsitter Marcel Visser tinkt lykwols dat Van Gelder net de goeie man op it goeie plak wie.

Marcel Visser - Foto: VVD Leeuwarden

Visser leit út dat it betrouwen yn wethâlder Van Gelder der net mear wie. "Voor hem is het een persoonlijk drama, maar na afgelopen woensdag hebben wij wel een vertrouwensbreuk zien ontstaan. Wij hebben als oppositiepartij op dat moment een motie van wantrouwen ingediend, omdat wij niet meer het vertrouwen hadden dat hij dit dossier en voornamelijk de WMO tot een goed einde zou brengen."

Fragen foar de koälysje

Van Gelder hie de moasje oerlibbe, de koälysje joech gjin stipe oan de moasje fan wantrouwen. In wike letter is it ynienen dien. Hoe kin dat? "Dat zijn ook de vragen die wij als VVD hebben richting de coalitie," seit Visser. "Wat heeft zich daar de afgelopen dagen afgespeeld? Wat is er gebeurd waardoor deze wethouder op dit moment niet meer het vertrouwen heeft van de coalitie? Wij hebben niets meer gezien dan wat er in de media is geweest."

Visser: Van Gelder koe net ferbine

Hy hat dochs wol wat te sizzen oer de kwestje; "Wat wij de afgelopen twee jaar gezien hebben, is dat wethouder Van Gelder niet in staat was om als verbinder in dit dossier op te treden. Wij zagen boze marktpartijen, wij zagen buurtinitiatieven afhaken en wij zagen dat er een onafhankelijke procesbegeleider moest worden ingevlogen. Er was zelfs sprake van mediation met het wijkcentrum Aldlân. Dat zijn partijen waar je als wethouder gewoon een dialoog mee zou moeten voeren. En je moet ook richting de raad je verhaal over kunnen brengen, om partijen te verbinden."

Dat is neffens Visser net slagge. "Dat heeft hij niet kunnen doen. Wij hebben meermaals gevraagd om ook op zijn eigen handelen te reflecteren. Dat heeft hij niet willen doen en dat was voor ons ook de druppel om die motie van wantrouwen in te dienen."

Stipe

De VVD-fraksjefoarsitter fynt it nettsjinsteande dat wol opmerklik. "Juist omdat die motie het niet haalde, leek het alsof de partijen toch hun steun uitspraken richting de wethouder en er waren toch 26 personen die tegen de motie van wantrouwen stemden. Dat zou in principe voldoende vertrouwen aan de wethouder kunnen geven. Maar blijkbaar hebben er de afgelopen dagen zaken gespeeld waardoor het veranderd is. Er is twijfel ontstaan, terwijl die er woensdagavond nog niet was."

Dreech dossier

Visser lit wol witte dat is dossier dreech is. Mar net ûnmooglik, sa fynt er. "Ik denk dat dit voor elke wethouder een grote uitdaging is. Het raakt de zorg in de stad en een groep kwetsbare mensen. Het vraagt een goede taakstelling. Maar het kan ook een dankbare uitdaging zijn om het tot een goed einde te brengen. We hebben veel in de raad gesproken over het WMO-dossier. Maar ik denk dat het voor een groot deel aan de wethouder zelf ligt, hoe het nu met het dossier gelopen is."

Fraksjefoarsitter Marcel Visser van de VVD yn Ljouwert

De fraksjefoarsitters fan de trije koälysjepartijen wolle net foar de mikrofoan reagearje op it nijs oer it opstappen fan wethâlder Herwil van Gelder, mar litte witte dat se "harren beriede".

CDA-fraksjefoarsitter Sytse Brouwer lit nammens syn partij skriftlik witte dat se it opstappen fan Van Gelder respektearje en dat PAL GroenLinks "wat ons betreft gewoon onderdeel blijft van de coalitie".

(advertinsje)
(advertinsje)