Stasjon Ljouwert wer frijjûn: jerrycan mei floeistof net gefaarlik

09 jan 2020 - 17:27

De jerrycan dy't tongersdei fûn is yn in trein op it stasjon fan Ljouwert is net gefaarlik. De EOD hat der ûndersyk nei dien en dêr hat út bliken dien dat de jerrycan mei in ûnbekende floeistof net skealik is. It treinferkear fan de NS en dat fan Arriva wurdt wer yn gong set, it spoarûndersyk is wer klear.

De jerrycan siet yn in rêchsek en wie fêstmakke yn de trein. Yn ferbân mei dizze saak is in man fan 68 út Starum oanholden. Hy sit fêst en wurdt heard troch de plysje. Dy soe der wat mei te krijen hawwe. In tsjûge hat sjoen dat de man by de trein weirûn. It pakketsje waard tongersdeitemoarn fûn. It stasjon waard ûntromme, mar is wer frijjûn.

Treinen en bussen

De earste NS-trein rjochting it suden is wer fuortrdien. Wat de treinen fan Arriva oanbelanget, wie dat noch efkes ôfwachtsjen. Want spoar ien en twa binne yn ferbân mei it spoarûndersyk noch efkes ôfsletten bleaun. Dat is om't de jerrycan fûn waard yn de trein dy't fan Starum ôf nei Ljouwert riden is. Mar yntusken binne ek dy spoaren wer frij en ride der ek wer bussen om it stasjon.

Ferslachjouwer Gerrit de Boer op stasjon Ljouwert

Ferslachjouwers Hayo Bootsma en Gerrit de Boer

Foto: Kappers Media
Politie Fryslân
@polfryslan
In een lege trein op station #leeuwarden is zojuist een mogelijk verdacht voorwerp aangetroffen. We hebben twee sporen ontruimd zodat we veilig onderzoek kunnen doen naar het voorwerp. De rest van het station is wel in gebruik.
9 Jannewaris 2020 - 11:09
Politie Fryslân
@polfryslan
Inmiddels hebben we besloten om in verband met de veiligheid een groter gebied te ontruimen. Dit betekent dat het gehele station #Leeuwarden nu ontruimd wordt.
9 Jannewaris 2020 - 11:24
Politie Fryslân
@polfryslan
Momenteel is een lid van het Team Explosievenverkenning (TEV) aanwezig op station #Leeuwarden. Het TEV bestaat uit agenten die opgeleid zijn op het gebied van explosieven. Zij kunnen bepalen of het nodig is om de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in te schakelen.
9 Jannewaris 2020 - 12:11
Politie Fryslân
@polfryslan
De TEVer heeft het voorwerp onderzocht en een eerste inschatting gemaakt. Het blijkt te gaan om een jerrycan met daarin een onbekende vloeistof.
9 Jannewaris 2020 - 13:01
Politie Fryslân
@polfryslan
Omdat de TEVer onvoldoende kan inschatten wat het explosiegevaar van dit voorwerp is, heeft hij de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. De EOD is nu onderweg naar station #Leeuwarden.
9 Jannewaris 2020 - 13:01
Politie Fryslân
@polfryslan
Op basis van het ingestelde onderzoek hebben we een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verdachte situatie op het station in #Leeuwarden. Hij zit vast en wordt verhoord.
9 Jannewaris 2020 - 13:30
Politie Fryslân
@polfryslan
De Explosieven Opruimingsdienst is inmiddels aangekomen bij station #Leeuwarden. Zij gaan de jerrycan nu onderzoeken en kijken welke maatregelen nodig zijn.
9 Jannewaris 2020 - 14:00
Politie Fryslân
@polfryslan
De EOD heeft zojuist het bericht gegeven dat er geen gevaarzetting meer is. Het station #Leeuwarden zal langzaamaan weer grotendeels vrijgegeven worden. In het kader van het onderzoek zullen twee perrons wel afgezet blijven.
9 Jannewaris 2020 - 15:11
Trefwurden: 
Ljouwert station jerrycan
(advertinsje)
(advertinsje)