HEA! Pracht yn 'e nacht

06 jan 2020 - 15:20

It is in wûnderlik gesicht as it Fryske hynder Maaike foarbydraven komt. Eigener Agatha Koopman fersiert har en de wein mei prachtige ljochtsjes. In beaken fan ljocht yn dizze tsjustere moannen.

HEA! Ferljocht hynder Jutryp

(Advertinsje)
(Advertinsje)