HEA! Pracht yn 'e nacht

06 jan 2020 - 15:20

It is in wûnderlik gesicht as it Fryske hynder Maaike foarbydraven komt. Eigener Agatha Koopman fersiert har en de wein mei prachtige ljochtsjes. In beaken fan ljocht yn dizze tsjustere moannen.

(advertinsje)
(advertinsje)