Afgaanske húshâlding fan Burgum driget útset te wurden

11 des 2019 - 18:40

In Afgaanske húshâlding dy't al fjouwer jier yn Burgum wennet, driget útset te wurden. De âlden binne mei harren fiif bern ophelle út it AZC wei en sitte no yn in detinsjesintrum yn Zeist. De âlden en twa bern binne bekeard ta it kristendom, mar de Immigratie- en Naturalisatiedienst leaut harren ferhaal net. Dêrom driget de famylje weromstjoerd te wurden. Foar it bernepardon komt de húshâlding net yn oanmerking.

Foto: Omrop Fryslân, Evert van den Berg

De húshâlding bestiet út trije soannen fan 18, 15 en 8 en twa dochters fan 13 en 11. "De situatie is uiterst stressvol," fertelt Esther van Dijken. Sy is in bekende pleitbesoarger foar in rom bernepardon "Ze zijn in de vroege ochtend uit bed gelicht omdat de IND ze in bewaring wilde zetten en omdat ze niet geloven dat deze mensen bekeerlingen zijn uit Afghanistan. Maar het gaat er niet zozeer om wat de IND gelooft, maar wel wat men in Afghanistan gelooft. Dan lopen deze mensen risico op vervolging en dat is verschrikkelijk om te horen."

Neffens Van Dijken is it ferskriklik dat sy útset wurde. "Afghanistan is een ontzettend gevaarlijk land, het is jaar na jaar in oorlog en de mensenrechten worden er niet gerespecteerd. Als we daar minderjarige kinderen aan bloot stellen en ze hier geen bescherming geven, dat begrijp ik niet. Het is het op twee na gevaarlijkste land ter wereld."

Gefaar

"Wat we weten is dat ze overgedragen worden aan de autoriteit in Afghanistan. Daar ziet men dat het mensen zijn die elders bescherming hebben gevraagd. Dat is al geen pluspunt. En als men er achter komt dat het bekeerlingen zijn, dan staat de familie bloot aan allerlei gevaren: ze kunnen gevangen, gemarteld en gedood worden. Maar ook de meisjes, zij kunnen niet naar school en lopen gevaar. Zij verdienen extra bescherming," seit Van Dijken.

Docht in soad yn Bugum

Sy jout oan dat it in soad dien hat yn Burgum. "Iedereen is ontsteld. Als je als juf voor de klas ineens een leerling zit omdat deze in een detentiecentrum zit, niet omdat deze iets crimineels gedaan heeft, maar omdat men is uitgeprocedeerd omdat de ouders om bescherming hebben gevraagd, dat is hartverscheurend. En ook niet uit te leggen aan klasgenootjes. Ze willen alles doen om dit nog te keren. Dat gaan we proberen, maar de uitkomst is ongewis. Het is voor de familie en de mensen om hen heen verschrikkelijk."

Hope hâlde

Dochs besiket Van Dijken noch mar hope te hâlden. "Er is altijd hoop, we werken er met man en macht aan. Defence fot Children is ingelicht en probeert kinderrechten te ondersteunen vanuit de helpdesk, de advocaat is bezig hoe kansrijk de procedures nog zijn en los daarvan doen wij een dringend beroep op de politiek."

Esther van Dijken oer de húshâlding út Burgum

(Advertinsje)
(Advertinsje)