Provinsjaal 'Kansenfonds' ôfrûn: no binne gemeenten oan set

10 des 2019 - 20:56

Gemeenten binne oan set no't it 'Kansenfonds' der net mear is. Dy oprop waard dien by de ôfsluting fan dit provinsjale projekt. Fjouwer jier lyn kaam 3,6 miljoen euro beskikber foar sosjale projekten foar kwetsbere gebieten, bygelyks op it mêd fan demintens, flechtlingen, earmoede en wurkleasheid.

De gearkomste oer it 'Kansenfonds' - Foto: Omrop Fryslân, Willem de Vries

Yn totaal binne der sa'n 33 projekten mei finansiere en de measten binne no dien. Mar om mei it wurk dat yn gong set is trochgean te litten, soene gemeenten der in ferfolch oan jaan moatte, sa fine in soad dielnimmers.

Wat hawwe de ûnderfiningen west binnen it 'Kansenfonds'? Twa foarbylden fan projekten út it fûns, Learning Hub Friesland en Single Supermom:

Learning Hub Friesland

"Wat wij doen is mensen richting werk helpen of richting het starten van een eigen bedrijf. Dat zijn met name kansarme mensen en migranten die nieuw zijn in Nederland," seit Frank Hiddink fan Learning Hub Friesland. Hoe koe syn projekt nije Nederlanners helpe? "Allereerst door goed naar ze te luisteren en te vragen wat ze kunnen en willen. Dat is simpel gezegd onze aanpak, waarmee we hen begeleiden richting werk of ondernemerschap."

Hiddink neamt in foarbyld. "Wij hebben op deze bijeenkomst een aantal migranten die een cateringbedrijf hebben opgezet hier de catering laten verzorgen om ervaring op te doen. En om de aanwezigen te tonen dat er alternatieven zijn, nieuwe Nederlanders die heel ondernemend zijn en hun cultuur meenemen en op een positieve manier kunnen laten zien. Onze begeleiding kan heel praktisch zijn: hoe maak je een offerte? Hoe ga je naar de Kamer van Koophandel? Bij ons kunnen ze ook een eerste betaalde klus krijgen, dat leren ze in de praktijk door het te doen. Dat biedt hen ook een eerste referentie: als zij op hun cv kunnen zeggen: ik heb de catering verzorgd voor de provincie Fryslân, dan is dat wel een serieuze referentie. Daarmee help je ze."

It 'Kansenfonds' bestiet net mear, mar Learning Hub Friesland noch wol. Hoe moat dat fierder? Hiddink: "Ons project is nog relatief jong en loopt nog. Vanaf het begin voelen wij ook al de verplichting om al tijdens het project naar de toekomst te kijken. In juli volgend jaar houdt het project op, maar wat dan? Het kan niet zo zijn van 'we hebben een aantal mensen geholpen, maar hier eindigt het.' Gedeputeerde Staten hebben een oproep gedaan naar de gemeenten om het te omarmen en ermee verder te gaan. Ik spreek met name de andere projecten aan om verder te gaan, en het liefst ook nog verenigd."

Frank Hiddink fan Learning Hub Friesland

De froulju fan Single Supermom - Foto: Omrop Fryslân, Willem de Vries

Single Supermom

Louisa Hiemstra, Anoushka Feneyt en Eva Yoo Ri binne fan it projekt Single Supermom. "Wij ondersteunen netwerken en de economische zelfstandigheid van alleenstaande ouders en hun kinderen. Onlangs kwamen er CBS-cijfers uit over alleenstaande ouders, dat ze tot de armste en de eenzaamste groepen van Nederland. Fijn dat er aandacht voor is, maar wij weten het al. Er moet al jarenlang meer aandacht komen voor alleenstaande ouders, ook in Fryslân vanuit de provincie."

Wat hawwe sy dien? "Wij hebben ouders bij elkaar gehaald en wij hebben trainingen gegeven zodat moeders bijvoorbeeld zelfstandiger kunnen worden en een kans kunnen maken in de maatschappij," fertelle sy.

It is neffens de froulju benammen dreech om it betrouwen te krijen fan memmen dy't allinne stean. "Velen hebben al te maken gehad met re-integratieprojecten of hulpverlening. Dat is heel vaak niet goed gegaan omdat het thuis al niet lekker loopt en er wel van hen verwacht wordt dat ze meedoen. Dat is net te veel. De combinatie van participeren, dus vrijwilligerswerk, werk of opleiding en thuis alles op rolletjes laten lopen is moeilijk. Een moeder heeft zorgtaken, je moet je huishouden draaiende houden en je kinderen goed opvoeden. Voor ze een verdere stap kunnen maken, moet dat eerst op orde zijn."

Is is no dreech foar de froulju om it projekt troch te setten. "Jammer genoeg hebben we alleen geld voor één training, want er zijn nog meer moeders die nu ook willen. Wij moeten nog fondsen aanschrijven, want de gemeente heeft ons afgewezen. Wij willen heel graag verder, want er zijn genoeg moeders voor een volgende training. Maar daar is geen geld voor. De gemeente is aan zet."

De froulju fan Single Supermom

(advertinsje)
(advertinsje)