Kollum: "Quote 400"

01 nov 2019 - 08:32

"Een schoffien leden ston et enerverende ni'js in de kraante dat d'r in West-Stellingwarf mar liefst 200 miljonairs wonen en in Oost-Stellingwarf lieke vule. Mit mekeer hebben de Stellingwarven dus 400 miljonairs! Mi'j brakken beide klompen doe 'k dat geweerwodde!

Temawike: 100 jier radio - Foto: Omrop Fryslân

Johan Veenstra fan Nijeholtpade is skriuwer fan boeken yn it Stellingwarfs. Yn de jierren 90 en 2000 hie hy kollums, 'Stellingwarver Stiekelstokkies', by Omrop Fryslân Radio. Die wiene ûnder oare yn it middeisprogramma en yn It wapen fan Fryslân.

De Toan fan Johan Veenstra

Vierhonderd! Et is me ok niet niks! Hoelange is et nog mar leden dat Domela bi'j Hulst in Appelsche zien socialistische bosschop verkondigde? Et rooie Stellingwarf et laand van arbeiders en kleine boerties was. En now stikt et in de Stellingwarven van superriek volk! Mar zoks prikkelt vanzels wel in hoge maote de fantesie. Bin ze allemaole wel eerlik an al die centen kommen?

Dat now snap ik niet dat de beide Stellingwarver kraanten hier nog niks mit daon hebben. De sloegerds! Dit is ni'js! Hool op mit die berichten over een vrouw die op et Scheenepattien mit de elektrische fiets onderuut gaon is en onder de smatlappen zat. En dat d'r een boer in Zaandhuzen dwas deur et laand naozeten wodde deur een lelke bolle. Wat verhipt mi'j dat! Beste redakties van Stellingwarf en Ni'je Ooststellingwarver, jim lezers willen weten wie die 400 binnen. Jim moe'n ankem jaor mit de Stellingwarver Quote 400 kommen!

Een peer betoefde ict'ers toveren alle gegevens angaonde geld, effekten en onroerend goed grif wel boven waeter. En dan kommen ze van nommer 1 tot nommer 400 op volgodder van wie et meerste het in een glossy. Mit foto's van heurzels, vrouw, kiender, eventuele maitresses, penthouses en mit riet bekapte villa's. Wie bin die rieken? Bin et febrieksdirekteuren, direkteuren van zorg- of kulturele instellings, boeren die et spul allemachtige best verkocht hebben, kerels die een gooldvissien an de haoke sleugen hebben? Hebben d'r goenend soms een dikke pries wunnen? En... is d'r lichtkaans ok spraoke van zwat geld op 'e Kaaimaneilanen? Daor zol et lekker pikaant van wodden! In ieder geval vraogen zat en et volk wil vandaege-de-dag alles weten!

En dan wil ik mit alle genoegen wel naor die meensken toe om heur te interviewen. Dan krie'k van de redakties de naemen en adressen en daenk ik: Zit die verhipte kerel d'r ok bi'j? Hoe is die koekebakker an al dat geld kommen? Et was vroeger op schoele niet iens ien van de snuggersten. En dan bel ik bertaol an en as d'r niks is, struun ik zo wat om heur huus en zwembad henne totdat ze mit heur patserige BMW de dam oprieden. Kom op, redakties, heb veur ien keer es wat lef in de huud. Gooi de bongel d'r in! Geef de Stellingwarver superrieken ankem jaor een naeme en een gezicht in de Stellingwarver Quote 400!"

(Advertinsje)
(Advertinsje)