HEA! Popkoar UniQ is unyk

17 okt 2019 - 14:16

By popkoar UniQ fan Ljouwert sjonge se ferskes dy't in oar koar net sjongt. En dat binne de ferskes dy't dirigint Rinke Schroor sels skriuwt. Hy stiet al 37 jier as dirigint foar ferskate koaren, mar wie wol klear mei al dy covers. Rinke is ferskesskriuwer en komponist en skriuwt oer it libben. De koarleden fiele harren ferbûn mei dizze muzikale en unike man.

HEA! Popkoar Unique is unyk

(Advertinsje)
(Advertinsje)