HEA! Spuiend sile op de TX33

25 sep 2019 - 15:36

Klaas Arie Beks is toutsjelûker op it 100-jier âlde fiskersskip de TX33. Presys 40 jier lyn belibbe hy as studint in grut aventoer op it skip. Op syn reis nei Denemarken en Sweden waard Beks o sa mislik fan de hege weagen en rekke hy dweiltrochwiet fan it seewetter. Oerenlang koarje en doe begûn syn maat ek noch in aai te bakken...

(advertinsje)
(advertinsje)