PvdA wol neisoarchfûns foar kontenerrampen

16 maaie 2019 - 08:01

De PvdA wol in spesjaal fûns dat Waadgemeenten stipet yn gefal fan skea troch in kontenerramp. De partij tsjinnet dêrta nije wike in moasje yn by de steategearkomste. Dy moasje ropt it provinsjebestjoer op om yn Brussel en yn Den Haag te lobbyen foar sa'n fûns.

Gloeilampen út de MSC Zoe op it strân - Foto: De Vries Media

"Wij willen dat het geregeld wordt. Een discussie tussen de verzekeraar en de reder kan jaren duren", seit Jaap Stalenburg. Hy sit foar de PvdA yn de Fryske Steaten. "Er is zoveel scheepvaart op de Noordzee, een dergelijke ramp zoals met MSC Zoe zou morgen zomaar weer kunnen gebeuren. De Waddeneilanden worden met enorme kosten opgejaagd."

Simpele kosten

Neffens Stalenburg kin sa'n fûns foar hiele simpele dingen brûkt wurde. "Schade voor de vissers, het inzetten van materiaal om de stranden mee schoon te maken. Het gaat om kosten die nu door de gemeenten moeten worden voorgeschoten. Dan moet de gemeente maar hopen dat de verzekeraar en de reder tot uitkering overgaan, maar die processen kunnen jaren duren."

De PvdA wol net dat dingen troch elkoar hinne rinne. Dêrom moat der neist in neisoarchfûns, ek in skeafûns komme. "Dat schadefonds moet door de reder worden gevuld. Daarmee moeten de kosten direct betaald worden. Daar loopt een hele juridische discussie overheen. Je zou reders extra kunnen laten betalen om gebruik te maken van dit bepaalde deel van de Noordzee."

Stalenburg seit dat de Fryske PvdA net de iennige partij is dy't dit pleit fierd hat. "Ik zat vanmorgen te appen met Agnes Jongerius van het Europees Parlement, en ook Europees gaat de PvdA dit onderwerp in samenwerking met andere partijen agenderen."

Ynfloed provinsje

Nijsgjirrich is fansels om te witten wat de ynfloed fan de provinsje yn dizze kasus is. "De provincie gaat hier natuurlijk niet over, maar de provincie heeft wel lobbykracht. Ze heeft invloed, praat met ministers en in Brussel soms zelfs met de Europese commissie. Fryslân moet haar rol niet onderschatten, ik denk dat Fryslân dit signaal heel duidelijk kan afgeven. Het kan bijvoorbeeld ook gaan samenwerken met andere politieke geledingen."

"De Statenfractie is ook niet het meest machtige orgaan in Nederland, maar op het moment dat de Statenfractie nauw samenwerkt met het Europees Parlement en de Tweede Kamer, dan is het toch gemakkelijker om dit politiek goed te agenderen."

De moasje moat noch oannaam wurde yn de Steategearkomste. Der wurdt al hifke nei hoe't de oare partijen deryn stean en oft de moasje it helje sil. "Wij gaan daar de komende dagen met andere partijen over praten. We hebben net verkiezingen gehad, dus er loopt een formatie. Daarom kost het iets meer tijd, maar vanaf vandaag overleggen wij met de andere fracties. Dan kijken we hoe we dat precies gaan invullen."

Jaap Stalenburg oer MSC Zoe

(Advertinsje)
(Advertinsje)