It Odensehûs: in plak om dysels te wêzen

01 apr 2019 - 13:00

It Odensehûs yn Ljouwert is in plak dêr't minsken mei demintens en mantelsoargers telâne kinne om in dei ôflieding te hawwen. Inisjatyfnimmer Martine Adema jout elkenien in waarm wolkom. "Want je weet soms niet meer waar je het zoeken moet als je met deze ziekte te maken krijgt."

Odensehuis Leeuwarden - Foto: Omrop Fryslan, Willem Vermeltfoort

It Odensehûs

Martine Adema hat yn 2017 it Odensehûs iepene. "Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie. Die kunnen daar terecht voor eigenlijk alles waar ze maar tegenaan lopen." Yn it hûs wurdt advys jûn en krije sawol mantelsoargers as pasjinten stipe. De ynhâld dêrfan ferskilt en hinget ôf fan de persoan dêr't it om giet.

Martine: "Voor de een is dat een gezellige dagbesteding en voor de andere gaat het dan met name om het inwinnen van advies. Weer een ander wil lekker kletsen, schilderen, muziek maken, of juist rustig een krantje lezen. Het kan hier allemaal. We kijken heel erg naar de persoon en bekijken dan waar we hem een leuke dag mee kunnen bezorgen."

It Odensehûs yn Ljouwert is te finen oan it Noordvliet 441. It is iepene op moandei en woansdei fan 10.00 oant 17.00 oere.

Het maakt echt niet uit wat voor dag het vandaag is, als het maar een mooie dag is.

Martine Adema, inisjatyfnimmer Odensehûs

De doar fan it Odensehûs stiet altyd foar elkenien iepen. Minsken meie sels bepale wat se dogge, want yn it Odensehûs wurde gjin easken steld. "Iedereen doet lekker zelf waar 'ie zin in heeft. Dit maakt het ietwat een chaos, maar het is wel een leuke, gecontroleerde chaos," fertelt Martine. "Het maakt ons echt niet uit wat voor dag het vandaag is, als het maar een mooie dag is."

Odensehuis Leeuwarden - Foto: Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort

It Odensehûs is in ferriking fan myn libben.

Gerrit van der Meer, besiker fan it Odensehûs

"Hjir kin ik dwaan wat ik sels wol"

Gerrit van der Meer (76) giet alle wiken nei it Odensehûs. Hy fynt der syn rêst. "Hjir kin ik dwaan wat ik sels wol. Ik praat mei minsken yn deselde situaasje en kin hjir myn aai kwyt." Hy is net de iennige dy't der sa oer tinkt. In soad minsken om him hinne diele dy miening.

"It Odensehûs is in ferriking fan myn libben, dêr't ik alle kearen wer nei útsjoch." Gerrit praat faak mei lotgenoaten en minsken dy't der binne. Der ûntstean dan ek echte freonskippen yn it hûs. "Ja, ik ha hjir freonen foar it libben makke."

Hulp zoeken is echt geen schande.

Martine Adema fan it Odensehûs
(Advertinsje)
(Advertinsje)