LIVEBLOG: Fryslân stimt foar Provinsjale Steaten en wetterskip

20 mrt 2019 - 16:00

Fryslân kiest. Hjoed binne de ferkiezingen foar de Provinsjale Steaten en foar it wetterskip. Alle stimlokalen binne iepen fan 7.30 oant 21.00 oere. Omrop Fryslân is der de hiele dei by. En ek dêrnei, as de útslaggen bekend wurde! Folgje it yn ús liveblog.

19:02

Oant safier dit liveblog oer de ferkiezingen. Tank foar it folgjen.

Om 21.00 oere begjinne we in nij livebblog oer de ferkiezigen en fansels de útslaggen.

Alles oer de útslaggen is fansels te folgjen op Omrop Fryslân radio, fan 20.00 oere ôf.

Om 22.00 oere is it programma op telefyzje te sjen.

17:10
Brok: "It is in leuke dei"

Kommissaris fan de Kening Arno Brok en dykgraaf Paul van Erkelens reizgje dizze dei alle Fryske gemeenten del om in stimburo te besykjen. Se binne op Flylân begûn en einigje yn Ljouwert.

Kommissaris fan de Kening Arno Brok

16:52
Opkomst om 16.00 oere: 31 prosint

Om 16.00 oere lei de opkomst foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten en it wetterskip yn Fryslân op 31 prosint. De heechste opkomst wie op Skiermûntseach mei 41 prosint en yn Ljouwert it minst mei 22 prosint.

16:03
Opkomst al hast 50% op De Lemmer
14:33
Ien op de fiif Friezen hat al stimd

Likernôch 1 op de 5 Friezen hat om 14.00 oere syn of har stim al útbrocht op dizze ferkiezingsdei. Yn Smellingerlân lei it persintaazje sels al op 25%.

De stimburo's binne oant 21.00 oere iepen.

13:52
Bauke Deelstra yn Burgum
12:26
Ferslachjouwer Bauke Deelstra is yn Drachten
12:22
Dûbelgonger?
12:16
Hoe giet it yn Burgum op it stimburo

Bauke Deelstra seach yn Burgum op it gemeentehûs

12:13
Opkomstpersintaazje: 12 prosint

Om 12.00 oere lei de opkomst foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten en it wetterskip yn Fryslân op 12 prosint. De heechste opkomst wie op Skiermûntseach. Dêr kaam mar leafst 20 prosint nei de stimbus.

9:50
Brok en Van Erkelens op toernee
8:34
Skylge ferwolkommet Brok en Van Erkelens

Nei Flylân binne kommissaris fan de Kening Arno Brok en dykgraaf Paul van Erkelens yn it ramt fan harren ferkiezingstoernee yntusken ek ferwolkomme op Skylge.

8:00
Stimme yn Drachten

Us ferslachjouwer Bauke Deelstra is op it stimburo oan de Houtlaan yn Drachten en hâldt dêr de stân fan saken by.

Ferslachjouwer Bauke Deelstra op it stimburo yn Drachten

7:31
Brok en Van Erkelens op ferkiezingstoernee

Kommissaris fan de Kening Arno Brok en dykgraaf Paul van Erkelens fan Wetterskip Fryslân reizgje hjoed troch de hiele provinsje, om yn alle gemeenten in stimburo te besykjen. Se binne begûn op Flylân en sille jûns einigje yn Ljouwert.

7:30
De stimburo's binne iepen!

Yn hiel Fryslân binne no alle stimburo's iepen. Stimme kin oant jûn 21.00 oere. Guon stimlokalen, bygelyks op stasjons of yn sikehuzen, wiene al earder iepen.

Op dyn stimpas stiet it adres fan in stimlokaal yn de buert. Alle stimburo's kinst sjen op dit kaartsje.

7:25
Bist der noch net út?

Dan kinne we dy in hantsje helpe:

7:11
Folgje it by de Omrop

De hiele dei - en oant djip yn de nacht - folget Omrop Fryslân de ferkiezingen. Oerdei dogge we updates yn dit liveblog, folgje we it yn al ús radioprogramma's en jouwe we omtinken yn Fryslân Hjoed.

Fan 20.00 oere ôf begjint in spesjale radio-útstjoering. Mei gasten sjogge we werom op de ôfrûne bestjoersperioade en we bringe sa gau as mooglik de lêste útslaggen, mei reaksjes en tsjutting. Om 22.00 oere is dat ek te folgjen op telefyzje.

7:02
Ferkiezingsdebat fan juster
6:54
Wat docht de provinsje?
6:50
Twa kear stimme

Kinst hjoed twa kear stimme! Foar Provinsjale Steaten en foar it wetterskip. Yn it stimlokaal krijst ien stimbiljet foar de steateferkiezingen en ien foar it wetterskip. Tink der wol om datst dyn stimpassen ek meinimst.

(advertinsje)