Rendert Algra voor de laatste keer voorzitter bij ledenvergadering BFVW

01 mrt 2019 - 09:31

Rendert Algra zal vrijdagavond voor de laatste keer de algemene ledenvergadering van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) voorzitten. De Jubbegaster legt na zes jaar voorzitterschap zijn functie neer. Het waren roerige jaren. Er leek geen einde te komen aan de discussie over het eieren zoeken en het aantal vrijwilligers nam in rap tempo af. Hoe kijkt Algra op deze periode terug?

Rendert Algra by de ledegearkomste fan it BFVW yn 2016 - Foto: Henk Bootsma

Rendert Algra over zijn jaren als voorzitter bij de BFVW

Volgens de statuten mag Algra nog zes jaar doorgaan, maar daar kiest hij niet voor. "Ik vind dat er een tijd van komen en een tijd van gaan is." Vroeger kwam het wel voor dat voorzitters de volledige periode van twaalf jaar vol maakten, zegt Algra. "Maar dan wordt je te veel vereenzelvigd met een organisatie. Zeker bij een organisatie als de Bond van Friese Vogelwachten moet je laten zien dat het een frisse organisatie is, waar heel veel vrijwilligers achter staan, en dan moet je niet jaren achterelkaar hetzelfde gezicht als boegbeeld kiezen."

Zelf geen eierzoeker

"Het zijn best moeilijke jaren geweest, zeker de discussie over het rapen van kievitseieren. Dat zijn geen leuke discussies", zegt Algra. "Ik ben zelf geen eierzoeker, maar wel een groot voorstander van het eieren zoeken. Ik ben ook van mening dat het eieren zoeken onschuldig is aan de teruggang van de kievit." De kievit gaat door met het leggen van eieren totdat hij het nest kan uitbroeden. "Dat betekent dat als je er een eitje uithaalt, dat dat gewoon terugkomt. De natuur lost dat gewoon op."

In 2015 werd het rapen van kievitseieren verboden. Eerst door de Raad van State en later ook door de provincie, die geen vergunning wilde afgeven. Volgens Algra heeft dat gezorgd voor een daling van het aantal vrijwilligers van het BFVW. "Het was de bron voor de vrijwilligers. Eerst eieren zoeken, eerst die competitie aangaan, de spanning en ook het plezier van het mooie weer in het veld. Daarvan genieten en vervolgens aan de slag om te zorgen dat de nesten die er zijn ook kunnen blijven. Dat er eieren kunnen worden uitgebroed en dat de kuikens groot kunnen worden. Die combinatie is eigenlijk het bestaan, de bestaansoorsprong, van de Bond van Friese Vogelwachten."

Minder voorstanders van het eieren zoeken

Van zo'n 5.000 vrijwilligers is de BFVW in dik twee jaar teruggelopen naar 3.500. Dat aantal lijkt momenteel te stagneren, zegt Algra. "We vliegen niet meer massaal omlaag in de vrijwilligers, maar de aanwas is wel kleiner dan toen het rapen nog mocht." Maar ook binnen de BFVW loopt het percentages grote voorstanders van het rapen terug. Vier jaar geleden lag dat volgens Algra nog op 80 procent, nu ligt dat op 36 procent. Zo'n 42 procent van de leden vindt de nazorg en de toekomst van de natuur nu belangrijker.

Rendert Algra - Foto: Omrop Fryslân

Met name op het gebied van de professionalisering heeft de BFVW stappen vooruit gezet volgens Algra. "Wij zijn de monitoringsorganisatie geworden, wat betreft weidevogels en veel andere vogels in Fryslân." Dat is vooral ook belangrijk voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. "Liggen er wel eieren, komen er wel kuikens, kortom die resultaten in het veld worden allemaal in kaart gebracht door vrijwilligers van de Bond van Friese Vogelwachten. Dat is vrijwilligerswerk, maar er wordt wel een professionele uitkomst gevraagd en dan merk je dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is."

Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met coördinatoren die per gebied heel duidelijk aangeven wat er wel en niet kan en wat de opbrengsten zijn. Algra: "Ik verwacht dat die opbrengsten een heel belangrijke graadmeter worden voor de besluitvorming in de politiek."

Eerste kievitsei "fantastisch"

Ondanks de roerige tijden kan Algra zijn jaren bij de BFVW met een mooie opsteker afsluiten: het eerste kievitsei in Nederland van dit jaar werd donderdag gevonden in Fryslân, bij Vegelinsoord. Nog nooit eerder werd er zo vroeg een kievitsei aangetroffen in ons land. "Ik ben blij dat we de eerste in februari hebben en dat het dan ook nog het eerste ei van Nederland was. Die combinatie was fantastisch."

Voorzitter Rendert Algra wordt bij de Bond van Friese Vogelwachten opgevolgd door Frans Kloosterman. Tot vorig jaar was Kloosterman wethouder in de gemeente Weststellingwerf.

(Advertentie)
(Advertentie)