HEA! De sportdei fan Caparis

25 feb 2019 - 14:31

HEA! De sportdei fan Caparis

De jierlikse sportdei fan sosjaal wurkbedriuw Caparis op It Hearrenfean is ien grut feest foar de meiwurkers. Gesellich mei-inoar sjoele, darte of kickbokse, it kin allegearre. Eins is de dei suver in reüny, dêr't alle kollega's elkoar wer ris treffe.

(Advertinsje)
(Advertinsje)