HEA! Hynstetoskedokter yn Wyns

19 feb 2019 - 14:17

Krekt as minsken moatte hynders ek wolris nei de toskedokter. Hynstetosken en -kiezzen skowe alle jierren in stikje omheech. Hynstetoskedokter Sanne Journée fan Wyns kin derfoar soargje dat alles moai op elkoar passen bliuwt en dat der gjin problemen ûntstean.

(advertinsje)
(advertinsje)