HEA! Gymnastykje mei pake en beppe

15 feb 2019 - 15:01

Alderen moatte genôch bewege. En in soad pakes en beppes passe tsjintwurdich op de bernsbern. Dêrom betocht gymnastykferiening V en K fan Toppenhuzen Pake en Beppe Pjuttegym. Sa snijt it mes oan twa kanten en is it ek nochris gesellich.

(advertinsje)
(advertinsje)