HEA! Leafde op leeftiid

14 feb 2019 - 19:16

HEA--Leafde-op-leeftyd-FNO190212VI

Troch in kontaktadvertinsje yn de krante kamen Ben út Oosterhout en Lenie út Ljouwert mei-inoar yn de kunde. Beide tachtigers hiene harren nocht fan allinnich wêzen. En no binne Ben en Lenie al wer 6 jier gelokkich mei-inoar en harren LAT-relaasje.

(Advertinsje)
(Advertinsje)