LIVEBLOG: Jouster foar de rjochter foar deadzjen Hans Boschma

07 feb 2019 - 14:15

De rjochtsaak tsjin de 53-jierrige Jouster, dy't derfan fertocht wurdt dat er de accountant Hans Boschma (56) út Heech om it libben brocht hat, is tongersdei. Advokate Eva Bakx fan de fertochte hie earder frege om neier psychiatrysk ûndersyk fan har pasjint. Dat fersyk wiisde de rjochtbank lykwols ôf. Ferslachjouwer Auke Zeldenrust hâldt ús yn dit liveblog op de hichte út de rjochtbank wei.

15:21
Eask

De offisier fan justysje neamt it ferhaal fan de fertochte net oannimik. De offisier seit dat de die op selsmoard lykje moast mar neffens him is dúdlik dat de Jouster it dien hat. De eask is 16 jier.

15:09
Ferhearen

Fertochte is njoggen kear heard troch de plysje. De earste seis kear ûntkent de Jouster dat hy yn Heech west hat. Hy swart dat op syn bern. Dochs wiist alles derop dat hy wol op 6 febrewaris 2018 yn Heech west hat. Dêrnei bekent hy dat hy wat te krijen hat mei de dea fan Hans Boschma.

15:03
Twadde fertochte

De oare fertochte yn dizze saak, de eks-skoansoan fan de Jouster, is yn april ferline jier frijlitten. Oft dêr noch in rjochtssaak fan komt, wurdt earst nei dizze saak dúdlik.

14:41
Rekwisitoar

Offisier fan justysje Eelco Jepkema krijt it wurd en komt aanst mei de eask. Neffens him is Boschma troch wurgjen mei in stik tou fan goed fiif meter om it libben brocht. "Dat touw was niet van Boschma. Hans had geen touw in huis, hij kan nog geen schoenveters vastknopen."

13:51
Shockskea

De advokaat fan de famylje easket skeafergoeding fan de fertochte. It giet om 17.000 euro. It bedrach dat oermakke is op de bewuste dei fan 6 febrewaris. Fierder giet it om 20.000 euro foar de begraffenis en it grêfmonumint en 15.000 euro shockskea foar de suster, dy't har broer dea fûn hat. Se hat dêrtroch posttraumatysk stress-syndroom oprûn.

13:39
Slachtofferferklearring

Ien fan de famyljeleden fan it slachtoffer komt oan it wurd: "Werk was alles voor Hans. Hans ging voor de mens en niet het uiterlijk. Zijn bedrijf zou in 2018 exact 25 jaar bestaan. Dat heeft hij niet gehaald. We missen het delen van dingen met Hans. Rouw is nog niet mogelijk, alles is ons ontnomen. Hans heeft geen schijn van kans gehad. Eerst werd ons verteld dat het zelfmoord was maar wij wisten dat dat niet zo was. Pas een maand later vertelde de politie dat hij omgebracht was. Ik ben boos en verdrietig. We zullen nooit meer compleet zijn, Wij hebben levenslang en ik wil dat de verdachte ook levenslang krijgt."

13:21
Mails

De mail dy't stjoerd is op 6 febrewaris nei de eks-skoansoan fan de fertochte is ûndersocht troch it NFI. Dy hawwe de tekst fergelike mei 64 mails fan Boschma. De ûndersikers komme ta de konklúzje op grûn fan it wurdgebrûk dat Boschma dy mail nei alle gedachten net stjoerd hat, mar dat de fertochte dêr mooglik achter sit.

11:14
Wetter oan 'e lippen

De fertochte siet yn in minne finansjele posysje. "Het water stond me aan de lippen, maar de situatie was niet uitzichtloos." Neffens ien fan de rjochters hat de fertochte de mail sels stjoerd, wêryn't Boschma jild taseit. "Want de muis lag links van de computer en Hans Boschma is rechts." De fertochte ûntkent.

10:53
Nije fraachtekens

Rjochter set wer fraachtekens by it ferhaal fan de fertochte: "Hoe kan het dat Hans zich het ene moment bereidwillig toont om geld over te maken en vervolgens in blinde woede ontsteekt en zelfs probeert u te wurgen? Terwijl iedereen van hem zegt dat het een bedachtzame man is en niet bekend staat om woede-uitbarstingen." Fertochte: "Ik zou het niet weten."

10:38
Needwar

Fertochte: "Ik was doodsbang, het voelde als die beide keren toen ik bijna in het zwembad was verdronken. Ik heb uit noodweer gehandeld. Ik heb geen kans gezien om anders te handelen. Ik zou nooit iemand bewust wurgen." De fertochte giet fuort en nei hûs. Hy nimt oan dat Hans Boschma noch libbet en de plysje belje sil. "Waarom hebt u de politie zelf niet gebeld?", freget de rjochter. "Dat weet ik niet", antwurdet de fertochte. Efkes letter fernimt hy út de media dat der in deade man fûn is yn Heech. "Toen stortte mijn hele wereld in. Alle dromen die je hebt zijn weg."

10:28
Wurchgreep

Fertochte oer de wrakseling tusken him en it lettere slachtoffer: "Hans schreeuwt dat ik weg moet en duwt me nog een keer. Ik voel een hevige gemoedstoestand. Hans heeft mijn hoofd in een wurggreep en plotseling voel ik een touw om mijn nek. Ik weet niet waar dat touw vandaan komt. Ik vreesde voor mij leven. Vervolgens heeft iets in mij het overgenomen. Ik voelde overlevingsdrang en doodsangst. Ik wist me te bevrijden en het volgende moment ligt Hans op de grond en hoor ik hem rochelen. Blijkbaar heb ik het touw om zijn nek gedaan en aangetrokken, maar daar heb ik geen bewuste herinnering aan."

10:16
Diskusje by de doar

De saak is ôfhannele yn Heech. Fertochte: "Ik ben naar de deur gelopen om weg te gaan, voor mij was het klaar. Toen ben ik zo stom geweest om oud zeer naar boven te halen." Der ûntstiet diskusje oer de wize hoe't Boschma it testamint fan de eks-skoansoan fan de fertochte behannele hat. Dêrnei slacht de sfear om. "We kregen ruzie, Hans begon te schelden en duwde me in mijn rug."

10:12
Frjemd

Neffens de rjochter rammelet it ferhaal fan de fertochte. "Het is aan alle kanten buitengewoon vreemd. Het roept vragen op. U zit bij Boschma op kantoor, u had toch zicht op wat hij deed." Fertochte: "Ik heb niks intimiderends gedaan."

10:03
Mail

Hans Boschma stjoert wylst de fertochte noch by him sit in mail oan de eks-skoansoan fan de fertochte: 'Er komt een nabetaling aan van de erfenis van je vader, omdat ik je niet correct heb behandeld. De helft daarvan moet naar meneer O. (fertochte, red.) omdat ik hem onheus heb behandeld', stiet yn de mail. Neffens de rjochter is dat 'curieus'. "Hebt u de mail zelf niet geschreven?", freget de rjochter. De fertochte ûntkent. "Dat zou wel heel doordacht en uitgekookt zijn."

9:47
17.000 euro

Boschma makket 17.000 euro oer, nei fjouwer mislearre pogings. "Kunt u dat uitleggen, hoe dat gebeurd is? Boschma was accountant en zeer precies", freget rjochter Marc Brinksma. "Ik heb daar geen verklaring voor. Misschien is hij extra gespannen geweest en onder de indruk geweest van mijn bezoek", antwurdet de fertochte.

9:39
Bitcoins

Fertochte fertelt it lettere slachtoffer dat hy gjin jild hat om de saak op te lossen. Hy stelt foar om it mei bitcoins te dwaan. "Ik ben iemand die graag helpt, ik neem dan het voortouw." Hans Boschma makket op dat moment in akkount oan foar bitcoins.

9:31
Petear

Fertochte fertelt wat der op 6 febrewaris barde: "Ik belde bij Hans aan en hij deed open. Ik heb absoluut niks bedreigends gezegd. Ik wilde gewoon een gesprek. Hans nodigde me binnen. Ik liep mee naar zijn kantoor. Die lag bezaaid met mappen." It petear giet oer de finansjele situaasje fan de neef fan Hans, de eks-skoansoan fan de fertochte,

9:18
Belangstelling

Der is in soad belangstelling foar dizze saak. De fertochte jout ta dat er it slachtoffer om it libben brocht hat op 6 febrewaris ferline jier. Mar dêr is in ferhaal by, sa seit de fertochte. "Ik had een plastic tasje mee met facturen van advocaten." It gong om in erfenis.

8:58
Fermoard yn febrewaris 2018

Hans Boschma waard op 6 febrewaris 2018 om it libben brocht yn syn wenning yn Heech. Twa moanne letter waarden de Jouster en in 28-jierrige Ljouwerter oppakt. De Ljouwerter is wer frij, mar hy bliuwt neffens it Iepenbier Ministearje wol fertochte. Boschma behearde de neilittenskip fan de ferstoarne heit fan de Ljouwerter. Syn heit en de Jouster fertochte wiene neven.

Trefwurden: 
justysje Heech Hans Boschma
(advertinsje)
(advertinsje)