OERSJOCH: De saak-Van Seggeren

24 jan 2019 - 18:10

Yn july 2017 wurdt it lichem fan de 37-jierrige Tjeerd van Seggeren oantroffen yn in stik greide by De Westereen. Dêrnei is der lange tiid ûndúdlikens oer wat der krekt bard is. De plysje besiket tsjûgen te finen om mear te witten te kommen oer de saak. Yn it oardel jier dat folget, wurde meardere scenario's trochnaam, en wurde meardere fertochten oanhâlden, en guon ek wer frijlitten. Hoe't it allegearre ferrûn is, is te lêzen yn dit oersjoch.

Foto: De Vries Media

Snein 9 july 2017

In ynwenner fan De Westereen fynt moarns om 10:30 it lyk fan in man yn de greide oan de râne fan De Westereen. Letter op 'e dei wurdt bekend dat it stoflik omskot fan de 37-jierrige Tjeerd van Seggeren fan Kollumersweach is en dat er omkaam is troch in misdriuw.

De jûn dêrfoar waard Van Seggeren foar it lêst sjoen by in muzykfeest yn De Westereen.

Moandei 10 july 2017

De plysje set útein mei in grut spoare-ûndersyk op it plak dêr't it lichem fan Van Seggeren fûn waard. Yn de omjouwing fan de krusing fan de strjitten Fogelsang en Bûterwei wurde de bermen meand, om sa bewiismateriaal fine te kinnen. Ek wurde hûnen ynset.

Letter op de dei beëiniget de plysje it forinsysk ûndersyk. It gebiet wurdt wer frijjûn.

Freed 14 july 2017

Nettsjinsteande it eardere berjocht dat Van Seggeren troch in misdriuw om it libben kaam is, hâldt in ûndersyksteam no ek rekkening mei it senario dat er oanriden is. Dat basearje se op it letsel dat Van Seggeren hie.

Freed 11 augustus 2017

In moanne nei de dea fan Van Seggeren hat de plysje goed tachtich tips binnenkrigen, mar it is noch hieltyd net dúdlik wat der krekt bard is. Der wurkje tweintich meiwurkers fan de plysje oan de saak.

Moandei 21 augustus 2017

De plysje dielt yn fjouwer doarpen yn Noardeast-Fryslân hûs oan hûs folders út. Dêryn freget de plysje om tips. Ek sykje se spesifyk nei acht minsken, fan wa't de plysje tinkt dat se mear witte oer de lêste oeren fan Van Seggeren.

(Advertinsje)
(Advertinsje)