LIVEBLOG: SC Twizel foar de rjochter fanwege drama mei dug-out

06 des 2018 - 14:13

SC Twizel moat tongersdei foar de rjochter ferskine fanwege it drama mei de dug-out fan fjouwer jier lyn. Dêrby kaam de 10-jierrige Yrsa de Bruin om it libben en rekken fiif oare bern ferwûne. De dug-out, dy't by de hjerststoarm in jier dêrfoar grutte skea oprûn, stoarte yn. Dat wie op 21 maaie 2014, doe't hûnderten bern meidiene oan in skoalletoernoai op de fjilden fan de sportklup.

16:35
Ein

Oant safier dit liveblog oer de rjochtsaak tsjin SC Twizel fanwegen it dug-outdrama. Yn dit berjocht fine je alles oer de eask nochris op in rychje. De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.

16:03

Van der Goot: "De vereniging had niet kunnen weten dat de dug-out in slechte staat verkeerde. Ze hebben met vijf man aan de dakplaat gehangen en ze konden er geen beweging in krijgen. Die staat als een huis, was de conclusie."

15:49
Verhuur

Van der Goot: "Alleen de voetbalvereniging staat terecht terwijl SC Twijzel eigenlijk niks met het evenement op 21 mei 2014 te maken heeft. Dat is vreemd. De gemeente is eigenaar en verhuurt de accommodatie. Als verhuurder heb je de plicht om een gebrek te verhelpen. En de dug-outs vallen volgens mij onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het frappeert me dat een gemeenteambtenaar niks heeft geweten."

15:41
'Verbaasd'

Van der Goot: "Ik heb me wel verbaasd dat het Openbaar Ministerie op grond van dezelfde feiten eerst de zaak seponeert en vervolgens toch de sportvereniging vervolgt. Dat is moeilijk uit te leggen."

15:32
'Noodlottig'

Advokaat Tjalling van der Goot begjint oan syn pleit. "De bestuursleden waren onaangenaam verrast toen ze de dagvaarding in de bus kregen. Ze zijn niet schuldig aan het voorval. Wat is het dan wel? Een noodlottig ongeval. Dit soort ongelukken gebeuren helaas zonder dat je er iemand verantwoordelijk kunt houden."

14:53

Offisier fan justysje: "SC Twijzel moet ervan doordrongen raken dat de veiligheid op velden gewaarborgd moet blijven. Een passende straf is een geldboete die recht doet aan de ernst van het feit, hoewel geen enkele straf dat kan. Ik eis een geldstraf van 10.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit mag namelijk nooit meer gebeuren."

14:46

Offisier fan justysje: "Het is de taak van een amateurvereniging om zorg te dragen voor de veiligheid van sporters en bezoekers. En daarom deze rechtszaak, blijf je in gebreke dan word je vervolgd. Daarnaast is deze rechtszaak belangrijk voor het gevoel van rechtvaardigheid."

14:37
"SC Twizel skuldich"

Neffens de offisier fan justysje is SC Twizel is skuldich en kin dea troch skuld bewiisd wurde. "De club heeft een fout gemaakt door geen maatregelen te nemen. SC Twijzel is aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig geweest."

14:32
Ynformearje

Neffens de offisier fan justysje hie SC Twizel de kuorbalferiening dy't it toernoai op 21 maaie 2014 organisearre, ynformearje moatten. Der diene 22 basisskoallen mei, mei hast tûzen bern.

14:21

Nettsjinsteande de skea bleau de klup de dug-out noch wykliks brûke, seit de offisier. De klup kontrolearre net en sa hiene se net yn 'e gaten dat it minder waard, stelt se.

14:16
Waarnimbere skea

De offisier fan justysje stelt dat der sprake wie fan dúdlik waarnimbere skea. Elkenien koe dat sjen ek de bestjoersleden.

14:07

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust is by de rjochtsaak

13:19
Net mear stabyl

Neffens de offisier fan justysje hat de stoarmskea derfoar soarge dat de dakplaat net mear stabyl wie. Nei de stoarm is de boukundige steat allinne mar minder wurden.

13:13
Rekwisitoar

Offisier fan justysje Simone van der Werf begjint oan it rekwisitoar en komt aanst mei de eask. Se seit dat SC Twizel ferantwurdlik is foar it ûngelok en dêrom moat de klup feroardiele wurde.

12:05
Skorsing

Der wurdt no skorst oant ien oere.

11:47
Ferklearring mem Yrsa

Poortman lêst de ferklerring fan de mem fan Yrsa: "Dit gaat letterlijk door merg en been. Dat Yrsa op een verschrikkelijke manier uit haar leven van vrijheid en geluk is getrokken. Yrsa, onze spontane, lieve en levenslustige dochter. Zo onrechtvaardig. Dit had voorkomen kunnen worden.

We moeten het aanvaarden, maar accepteren zullen we het nooit. We leiden een leven waarin je verder moet, maar waarin je niet verder wilt." De mem fan Yrsa seach har dochter lizzen ûnder de plaat. "Moeder schreeuwde en bad tot God dat Hij zijn lieve dochter niet weg zou halen", fertelt Poortman.

11:43
"Ze willen dat alles weer normaal wordt"

Poortman: "Kinderen vragen zich af waarom een zwaar beschadigde dug-out niet is verwijderd. Zo werkt een kinderbrein. Ze willen dat de club wordt gestraft. Kinderen die erbij waren, hebben nog steeds last van het drama. Sommigen geven aan niet meer te willen leven. Ze weten zich geen raad met hun emoties, hun angsten en gemis. Ze willen dat alles weer normaal wordt, dat Yrsa er weer is."

11:37
Gemeente ek ferfolge

Poortman: "De ouders hadden graag gezien dat ook de gemeente Achtkarspelen zou worden vervolgd, Nu staat alleen de sportvereniging terecht. Dat wordt de ouders die dat willen, zwaar aangerekend door de dorpsbewoners. 'Waarom moet de schuld in de schoenen worden geschoven van een plaatselijke sportclub, die wordt gerund door hardwerkende vrijwillligers?', vragen ze zich af. Dit proces heeft echter tot doel bewustwording te creëren voor de veiligheid van kinderen."

11:30
Advokaat fertelt oer gefolgen

Advokaat Liesbeth Poortman fan de neibesteanden en oare troffen famyljes fertelt oer de gefolgen fan it drama. Se docht dat om de âlden: "Veel kinderen hebben het ongeval zien gebeuren. Ze moeten leren leven met de psychische gevolgen, Ze kunnen de aanblik van zoiets afschuwelijks niet verwerken."

11:26
Terapy om trauma te ferwurkjen

De fiif bern dy't ferwûne rekken, hawwe bot lêst hân fan it drama. Se koene min sliepe en hiene lêst fan trystens, eangsten en panyk. Guon fan harren hawwe jierrenlang terapy hân om it trauma te ferwurkjen.

11:20
Der mochten gjin minsken op de dug-out

Belied fan SC Twizel wie dat der gjin minsken op de dug-out mochten. Net omdat de dug-out gefaarlik wie, mar omdat "we geen valpartijen wilden".

10:57
Net gefaarlik

Op 18 novimber 2013 bepraat it bestjoer fan SC Twijzel de stoarmskea oan de dug-out. Yn de notulen stiet: "De gemeente heeft een dossier gestuurd waarin ze stelt dat ze niet aansprakelijk is voor de schade, De vraag is nu: wie gaat het repareren?". Dêrnei docht it bestjoer in ynspeksje by de dug-out en konstatearret dat it net gefaarlik is.

10:43
Ferantwurdlik

"De gemeente is eigner fan de sportfjilden, mar net fan de dug-outs. De feriening moast se sels bouwe en ûnderhâlde, sa seit in amtner fan Achtkarspelen. Dochs bliuwt it ûndúdlik wa't der no echt ferantwurdlik is, want de dug-outs wurde net eksplisyt neamd yn de stikken.

10:15
"Niet onveilig"

Foarsitter fan SC Twizel seit yn in ferklearring: "Er is in onze ogen geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie. Ik heb de beschadiging wel gezien maar niet als onveilig beoordeeld. Ook twee inspecteurs van de KNVB hebben het evenmin als onveilig aangemerkt. Was dat we zo geweest, dan hadden we hem direct plat gegooid."

10:02
Ynspeksje

Troch de hurde wyn falt der yn novimber 2013 in tûke fan sân meter lang en 30 sintimeter dik op de dug-out, Nei de stoarm fiert it bestjoer fan SC Twizel in ynspeksje út. "We hebben geduwd, gewrikt en gehangen. Er was geen beweging in te krijgen, dus wij vonden het niet gevaarlijk", sizze sy dêroer. Oaren sizze dat de skuorren yn it linkermuorke fatale gefolgen hawwe koe. "Mar dat is net by ús melden", seit it bestjoerslid fan SC Twizel hjoed yn de rjochtbank.

9:54
"Krakkemikkig zooitje"

De mem fan slachtoffer Yrsa de Bruin seit yn har earste ferklearring by de plysje: "Ik ging op een gegeven moment water halen. Ik zag dat de dug-out een krakkemikkig zooitje was: een scheur in de muur. Toen ik terugkwam, zag ik mijn dochter onder de dakplaat liggen en dat omstanders aan het reanimeren waren". De heit fan Yrsa seit tsjin de plysje: "Het voelt alsof onze dochter het slachtoffer is geworden van bezuinigingen". Neffens bestjoerslid fan SC Twizel is dat lêste net it gefal.

9:46
Troch ferskate minsken warskôge

Bern wurde troch ferskate minsken warskôge om net op de dug-out te klimmen, Ek de omropper seit dat troch de speaker, mar dat wie neffens oanwêzigen net te ferstean, Guon tsjûgen sizze dat de dug-out gefaarlik wie, oaren sizze fan net. "Ik heb er met mijn kleinzoon in gezeten." Bestjoerslid SC Twizel seit dat de dug-out nea ôfsetten is mei linten yn ferbân mei de feilichheid.

9:29
Dakplaat wie ek ferskood

In saakkundige dy't undersyk dien hat seit: "De dug-out vertoonde tekortkomingen in de bouwkundige staat en in de staat van onderhoud. Door beschadigingen aan de zijwanden kon de dakplaat niet meer dan 255 kilo kon dragen." In tsûge seit dat hy nei de stoarm yn 2013 net allinnich skuorren sjoen hie yn de sydwand, mar ek dat de dakplaat ferskood wie.

9:20
Skuor yn de sydwand

Bestjoerslid SC Twizel fertelt: "Ik waard troch myn soan warskôge. Hy sei: 'Heit, it leit hjir raar hinne'. Ik binne der doe hinne gien en seach dat it goed mis wie." Seis bern leine ûnder de dakplaat fan de dug-out. Se binne troch omstanners der ûnder wei helle. De dug-out wie troch de stoarm op 5 novimber skansearre. Der siet in skuor yn de linker sydwand, want der wie in tûke op fallen. Dit hat de feriening direkt melden by de gemeente Achtkarspelen.

9:13
"Een buitengewoon trieste zaak"

Neffens de Offisier fan Justysje hat SC Twizel "aanmerkelijk voorzichtig geweest" en hat de feriening te min maatregels naam "om te voorkomen dat kinderen op de dug-out, die in slechte staat verkeerde, zouden klimmen". Rjochter Kees Post sprekt fan "een buitengewoon trieste zaak".

9:05
Saak set útein

De saak set útein. It is in saak mei allinnich ferliezers, sa sei ien fan de belutsenen. "Nei fjouwer jier komt alles wer nei boppe", seit dyjinge. De ympakt yn Twizel is grut. "Elkenien kent elkenien. Dit hat it hiele doarp bot rekke. Noch hieltyd." In 56-jierrich bestjoerslid fan SC Twizel fertsjinwurdiget SC Twizel, dy't terjochte stiet.

8:29
Oersjoch

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust set alles noch in kear op in rychje

Trefwurden: 
rjochtsaak dug-out SC Twizel
(advertinsje)
(advertinsje)