Ferd Crone oer syn ôfskie en in oersjoch fan syn wurk as boargemaster

29 nov 2018 - 20:44

Nei mear as alve jier nimt boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert ôfskie. Hy giet werom nei Den Haag, wêr't hy jierren Twadde Keamerlid wie foar de PvdA. Wat seit hy der sels oer?

Ferd Crone giet fuort

Wêrom hâlde jo op?

"Er is nooit een goed moment om weg te gaan, maar er zijn Eerste Kamerverkiezingen en de Partij van de Arbeid heeft mij gevraagd op de derde plek te gaan staan. Dat weet ik ook pas een paar dagen. Het is voor de regio heel belangrijk wat er in Den Haag wordt besloten. Ik ga daar de belangen van het Noorden behartigen. Dit is met pijn in het hart, want eigenlijk wil je nooit weggaan als je zo'n mooie functie hebt. Ik zal nog een half jaar voluit gaan."

Ofrûne wykein wie it ôfskied fan Ljouwert als Kulturele Haadstêd fan Europa. En no meitsje jo dit bekend.

"Dat is echt puur toeval. De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. De PvdA heeft al een half jaar geleden gezegd dat de commissie nu klaar zou zijn en dat is dan bekendgemaakt. Dat is toevallig, het had ook drie weken eerder of later kunnen zijn. Het is wel een mooi moment na de ReOpening van de Culturele Hoofdstad. Iedereen gaat nu door met het succes dat we hebben gehad een vervolg te geven."

Crone fuort

Ferd Crone fan Ljouwert

Wie it ôfrûne jier ek de kroan op jo wurk as boargemaster yn Ljouwert?

"Ja, het was tien keer zo groot als ik had gedacht toen we in 2011 begonnen. De samenwerking in Friesland is het mooiste wat ik in de laatste elf jaar heb gezien. Steden staan niet meer tegenover elkaar, de samenwerking met de provincie is echt top. Friesland moet zich als een gezamenlijke club laten zien aan de rest van Nederland. Dan zie je wat je kunt bereiken, als je samen optrekt. Dan heb je een geweldige provincie. Daar ga ik lekker aan doorwerken, tot ik erbij neerval."

Bliuwe jo yn Den Haag lobbyen foar Fryslân?

"Ik denk dat ministers nu helemaal denken: 'Die Crone moeten we te vriend houden, want straks hebben we hem nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer'. Als ik nu een minister bel, nemen ze op, maar ik denk overmorgen nog meer. Dat is voor mij aantrekkelijk: iedereen voorspelt dat de coalitie een minderheid krijgt. Dan vind ik het mooi om te zeggen dat ze een meerderheid krijgen, als ze in het belang van de burgers denken."

Der is no genôch tiid om in nije boargemaster te finen.

"Dat is belangrijk, ook andere burgemeesters moeten op tijd, een half jaar van tevoren, zeggen dat ze weggaan. Dan is er alle tijd voor een nette procedure voor een wisseling van de wacht."

(Advertinsje)
(Advertinsje)