Provinsje: bewust fan rol REC

02 nov 2011 - 12:38
REC ôffaloven - Foto: Omrop Fryslân, Dirk Jan Haarsma

It kolleezje fan deputearre steaten moat him bewust wêze fan de eigen rol en taak yn de ôffaloven. Dat is oant no ta net altyd slagge. Dêrtroch wie nei bûten ta net altyd dúdlik dat de provinsje inkeld fergunningferliener is. Dat konkludearret in wurkgroep fan amtners fan de provinsje. Dy ha ûndersyk dien nei de beslútfoarming oer de REC. De wurkgroep jout it advys om tenei it koalysje-akkoart juridysk toetse te litten.

It kolleezje fan deputearre steaten moat him bewust wêze fan de eigen rol en taak yn de ôffaloven. Dat is oant no ta net altyd slagge. Dêrtroch wie nei bûten ta net altyd dúdlik dat de provinsje inkeld fergunningferliener is. Dat konkludearret in wurkgroep fan amtners fan de provinsje. Dy ha ûndersyk dien nei de beslútfoarming oer de REC. De wurkgroep jout it advys om tenei it koalysje-akkoart juridysk toetse te litten.

It kolleezje fan deputearre steaten moat him bewust wêze fan de eigen rol en taak yn de ôffaloven. Dat is oant no ta net altyd slagge. Dêrtroch wie nei bûten ta net altyd dúdlik dat de provinsje inkeld fergunningferliener is. Dat konkludearret in wurkgroep fan amtners fan de provinsje. Dy ha ûndersyk dien nei de beslútfoarming oer de REC. De wurkgroep jout it advys om tenei it koalysje-akkoart juridysk toetse te litten.

(Advertinsje)
(Advertinsje)