Drokte op pinksterfeesten

28 maaie 2012 - 11:49

De Pinksterfeesten yn Wynjewâld en Feankleaster hawwe dit jier beide sa'n 5000 besikers lutsen. Beide eveneminten ha profitearre fan in moaie waar. Yn Wynjewâld waard it wykein moandeitemoarn ôfsletten mei in tsjerketsjinst yn de grutte tinte mei ôfslutend in breamiel.

Yn Feankleaster wurdt it pinksterfeest foar de 40ste kear hâlden. It jubileumwykein wurdt moandeitemiddei ôfsletten mei optredens fan gospelkoaren en in spesjaal berne-programma.

(Advertinsje)
(Advertinsje)